Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Nyhetsarkiv

 • 30 maj 2024

  Claes Magnusson blir ny chef för pro­jekt­utveckling på Special­fastig­heter

  Specialfastigheter har rekryterat Claes Magnusson som Chef Projektutveckling...

 • 13 maj 2024

  Martin Nielsen blir COO på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Martin Nielsen som COO...

 • 18 april 2024

  Årsstämma 2024: Ingen ut­delning och en ny ledamot invald i styrelsen

  Årsstämman 2024 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 18 april. Ingen utdelning ges till ägaren. En ny ledamot, Siv Malmgren, valdes in i styrelsen...

 • 18 april 2024

  Specialfastigheters delårs­rapport januari-mars 2024: Fortsatt växande fastighets­portfölj och stabilt resultat

  Specialfastigheter levererar ett stabilt förvaltnings­resultat under det första kvartalet med ökade hyres­intäkter med 18,4 procent, främst drivet av ett antal färdigställda lokaler där våra kunder tillträtt under kvartalet och senare delen av 2023. Förvaltnings­fastigheternas marknadsvärde uppgår till närmare 43 miljarder kronor...

 • 13 mars 2024

  Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publicerad

  2023 präglades av fortsatt stor efterfrågan på hållbara samhälls­fastigheter inom säkerhetssegmentet. Det finns goda förutsätt­ning­ar för Specialfastigheter att fortsätta utveckla fastighetsportföljen även under kommande år. Hela fastighetsmarknaden har påverkats av räntevillkoren på kapitalmarknaden, men med en trygg ägare i svenska staten, stabila kunder och en underliggande stabil verksamhet har Specialfastigheter kunnat fortsätta finansiera den löpande affärsverksamheten...

 • 15 februari 2024

  Boksluts­kommuniké 2023: Stabil fastig­hets­verksamhet och växande fastighetsportfölj

  Specialfastigheters fastighetsportfölj växer fortsatt och marknads­värdet uppgår till 41 740 Mkr. Ökningen beror främst på investe­ringar i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt för Kriminalvården. Om­sättningen har stigit med 25 % och uppgår till 3 063 Mkr. Ökningen är framför allt hänförlig till färdigställandet av nya lokaler, övriga ny- och omförhandlingar samt indexjusteringar av befintliga avtal...

 • 21 december 2023

  Eva Bång ny CFO på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Eva Bång som ny CFO. Hon har under de senaste månaderna arbetat i bolaget som tf CFO och har många års erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat som CFO på Intea fastigheter AB, Ingka Centres (Ikea) i Nederländerna och Hemsö AB...

 • 20 december 2023

  Standard & Poor’s bekräftar Special­fastigheters höga kreditbetyg

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 20 december 2023 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg företaget är ensamt om bland svenska fastighetsbolag och haft sedan 2005...

 • 13 december 2023

  Specialfastigheter emitterar 526 Mkr i en grön obligation

  Specialfastigheter emitterar ännu en grön obligation på 526 Mkr med en löptid på fem år. Obligationslånet utbetalas 18 december 2023 med återbetalningsdag 18 december 2028 och löper med en fast årlig ränta på 3,415 procent...

 • 20 november 2023

  Specialfastigheter emitterar en miljard kronor på kapitalmarknaden

  Specialfastigheter har emitterat en obligation om 1 000 Mkr med en löptid om fem år. Obligationslånet utbetalas den 22 november 2023 med åter­betalnings­dag den 22 november 2028 och löper till en fast årlig ränta om 4,055 procent...

 • 23 oktober 2023

  Specialfastigheters nya vd på plats

  Alexandra Laurén har nu tillträtt rollen som vd för Special­fastigheter. Hon efterträder tf vd Charlotte Hybinette som därmed återgår till sitt ordinarie uppdrag som styrelseledamot...

 • 20 oktober 2023

  Specialfastigheters delårsrapport jan-sept 2023: Ökande efterfrågan och starkt förvaltnings­resultat

  Specialfastigheters investeringar i projekt- och fastighetsportföljen har bidragit till ett marknadsvärde som ökat till 39 810 Mkr. Den underliggande förvaltningsverksamheten fortsätter att leverera stabila resultat. Hyresintäkterna ökade med 19 % till 1 965 Mkr, vilket förklaras av nya och omförhandlade hyresavtal med främst Kriminalvården samt indexjustering mot KPI...

 • 11 oktober 2023

  Spadarna i marken för ett nytt häkte i Borås

  Under onsdagen togs de första spadtagen för ett nytt häkte i Borås. Häktet kommer att ha totalt 116 klientplatser, fördelat på 100 boenderum varav 16 ska ha möjlighet till två fasta boende­platser per rum...

 • 21 september 2023

  Specialfastigheter emitterar 600 Mkr i en grön obligation

  Specialfastigheter emitterar en obligation på 600 Mkr med en löptid på knappt fem år. Obligationslånet utbetalas 21 september 2023 med återbetalningsdag 21 augusti 2028 och löper med en fast årlig ränta på 4,25 procent...

 • 19 september 2023

  Från fotbollsplan till nya häktesplatser

  Vad som tidigare var en gammal fotbollsplan för intagna har nu blivit 44 nya häktesplatser. I tisdags invigdes den nya byggnaden vid Arnöanstalten i Nyköping...

 • 7 september 2023

  Nygamla anstalten Åby invigd

  Klass 3-anstalten Åby utanför Uppsala har nu invigts. Åby är en öppen anstalt med 60 platser, dit de intagna börjar komma i mitten av september. Anstalten stängde 2013 i en tid när antalet intagna i Sverige minskat under flera år. Nu är läget det omvända och efter en renovering och anpassning till dagens säkerhetskrav kan anstalten åter öppna...

 • 30 augusti 2023

  Flera spadtag och invigningar runt om i landet

  Full fart runt om i Sverige när vi tar spadtag för nya byggnader och inviger färdigproducerade lokaler för våra kunder om vartannat...

 • 13 juli 2023

  Specialfastigheters delårsrapport januari–juni 2023: Ökande projekt­volym och fortsatt stor efterfrågan

  Specialfastigheter levererade ett starkt förvaltningsresultat för första halvåret. Fastigheternas marknadsvärde har stigit till 37 901 Mkr, vilket främst förklaras av ökade investeringar i projekt samt nya och omförhandlade hyresavtal...

 • 1 juni 2023

  Första spadtaget för nytt polishus i Malmö

  Nu ska Specialfastigheter och Peab bygga ett nytt polishus i Malmö. Under torsdagen togs ett första spadtag av lokalpolisområdeschef Åsa Nilsson, Peabs vd Jesper Göransson, Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser...

 • 31 maj 2023

  Kriminalvården tilldelar Specialfastigheter uppdrag att uppföra ny anstalt i Kalmar

  Kriminalvården har genomfört upphandlingen Hyresvärd Anstalt Kalmar. Efter genomförd kvalificering och utvärdering har det konstaterats att anbudet från Specialfastigheter Sverige Aktiebolag uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga...

 • 15 maj 2023

  Specialfastigheter emitterar en miljard kronor på kapital­marknaden

  Specialfastigheter har emitterat en obligation om 1 000 Mkr med en löptid på 5,5 år. Obligationslånet utbetalas i maj 2023 med återbetalningsdag i september 2028. Obligations­lånet löper till en fast årlig ränta om 3,74 procent...

 • 21 april 2023

  Specialfastigheters årsstämma 2023: Ingen utdelning och två nya ledamöter invalda i styrelsen

  Årsstämman 2023 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april. Ingen utdelning ges till ägaren. Två nya ledamöter, Britta Dalunde och Lotta Niland, valdes in i styrelsen...

 • 21 april 2023

  Specialfastigheters delårs­rapport januari-mars 2023: Stabilt resultat och fortsatt hög investeringsvolym

  Specialfastigheters verksamhet är fortsatt stabil med ett högre förvaltningsresultat jämfört med motsvarande period föregående år, 382 (348) Mkr. Fastigheternas marknadsvärde har stigit med drygt 700 Mkr till 36 957 Mkr sedan årsskiftet, vilket främst förklaras av ökade investeringar i projekt samt nya och omförhandlade hyresavtal...

 • 20 april 2023

  Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB har utsett Alexandra Laurén till ny vd

  Alexandra Laurén har utsetts till ny vd för Specialfastigheter. Hon kommer närmast från rollen som affärsenhetschef för Bonava Sverige. Alexandra Laurén tillträder rollen under hösten 2023, dock senast den 20 oktober 2023. Styrelsen har från den 1 juli 2023 interimt utsett Charlotte Hybinette till vd, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot, fram till dess att Alexandra Laurén tillträder sin tjänst...

 • 17 mars 2023

  Många bandklippningar under årets första månader

  Vårt intensiva arbete med att skapa nya platser åt Kriminalvården börjar ge frukt. Det märks inte minst genom alla invigningar av nya lokaler som görs – under årets första tre månader har det redan klippts band och invigts nya boendehus och andra byggnader vid fem anstalter runt om i landet...

 • 13 mars 2023

  Specialfastigheters års- och hållbarhets­redovisning för 2022 publicerad

  I en osäker omvärld ökar kraven på säkerhet i hela samhället. Trots hård konkurrens och kraftigt stigande finansierings- och pro­duk­tionskostnader har Specialfastigheter en förstärkt position på mark­naden för säkerhetsfastigheter, och behåller också sin unikt höga kreditrating AA+. 2022 präglades av en stark tillväxt för att möta kundernas behov och efterfrågan, vilket gav stabila hyres­intäkter men också ökade kostnader som följd av en större organisation...

 • 10 mars 2023

  Nytt bostadshus invigt på anstalten Hall i Södertälje

  Våra byggprojekt fortsätter att ge resultat i form av invigningar, nya byggnader och fler platser när vi i hög takt bygger om, nytt och till för Kriminalvården. Den 9 mars kunde ett nytt bostadshus med 120 platser invigas på anstalten Hall i Södertälje efter tal, bandklipp­ning och en unik visning av lokalerna...

 • 14 februari 2023

  Specialfastigheters boksluts­kommuniké 2022: Rekordstor investerings­volym och fortsatt stark efterfrågan från kunderna

  Den stora tillväxten för Specialfastigheter fortsätter med en stark efterfrågan från kunderna. Förvaltningsresultatet för 2022 uppgick till 1 341 Mkr, vilket är lägre än föregående år och främst förklaras av högre fastighetskostnader samt ett lägre finansnetto...

 • 22 december 2022

  Kriminalvården tilldelar Specialfastigheter uppdrag att uppföra ny anstalt i Trelleborg

  Kriminalvården har genomfört upphandlingen Hyresvärd Anstalt Trelleborg. Efter genomförd kvalificering och utvärdering har det konstaterats att anbudet från Specialfastigheter Sverige Aktiebolag uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga...

 • 19 december 2022

  Standard & Poor’s bekräftar Specialfastigheters höga kreditbetyg

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december 2022 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg företaget är ensamt om bland svenska fastighetsbolag och haft sedan 2005...

 • 22 november 2022

  Specialfastigheter emitterar en grön obligation

  Specialfastigheter har ett grönt ramverk vilket gör det möjligt att fortsätta att emittera gröna obligationer. Exempel på utvalda projekt som uppfyller villkoren i ramverket är nya typhus för Kriminalvården samt nya standardhus och skolor för Statens institutionsstyrelse...

 • 20 oktober 2022

  Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2022: Rekord­hög projektvolym och nya kunder

  Specialfastigheter fortsätter att investera i oförminskad takt för att möta kundernas ökade behov av moderna säkerhetsfastigheter. Förvaltningsresultatet för årets nio första månader uppgick till 1 014 Mkr, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år och främst förklaras av ett lägre finansnetto...

 • 12 oktober 2022

  Åsa Hedenberg slutar som vd under 2023

  Efter snart nio år som vd i bolaget har Åsa Hedenberg idag den 12 oktober på eftermiddagen informerat Specialfastigheters styrelse genom dess ordförande att hon önskar lämna sitt uppdrag. Åsa kommer att arbeta kvar som vd i bolaget till 30 juni 2023 för att säkerställa en ordnad överlämning...

 • 29 september 2022

  Spadtag för stor utbyggnad som skapar 104 nya platser på anstalten Sörbyn

  Specialfastigheter har tillsammans med Kriminalvården och Peab påbörjat det stora byggprojekt som innebär att anstalten växer rejält. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet genom att uppföra så kallade typhus. Projektet kommer att pågå under flera år och ske parallellt med anstaltens befintliga verksamhet...

 • 9 september 2022

  Spadtag på Österåkeranstalten inleder byggprojekt som ger 240 nya platser

  Specialfastigheter har tillsammans med Kriminalvården och Skanska påbörjat det stora byggprojekt som innebär att anstalten växer med 240 nya platser. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet genom att uppföra så kallade typhus. Projektet kommer att pågå under flera år och ske parallellt med anstaltens befintliga verksamhet...

 • 8 september 2022

  Specialfastigheter växer i takt med affärerna

  Utöver om-, ny- och tillbyggnader vid många kriminalvårdsanstalter och säkerhetshöjande åtgärder vid ett antal SiS-institutioner runt om i landet ska Specialfastigheter också bland annat uppföra flera nya polishus samt arkivlokaler åt Skatteverket och Riksarkivet. Sammantaget gör det här att vi nu står inför vår största projekt­volym någonsin, och behöver stärka upp med en större och bredare organisation...

 • 26 augusti 2022

  Första spadtaget för Riksarkivets nya lokaler i Härnösand

  Nu ska Specialfastigheter, Riksarkivet och Skatteverket bygga nya arkivlokaler i Härnösand. Under fredagen togs ett första spadtag av Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm, riksarkivarie Karin Åström Iko och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser...

 • 14 juli 2022

  Specialfastigheters delårsrapport januari-juni 2022: Ökade investe­ring­ar höjer marknadsvärdet

  Specialfastigheter har en underliggande stabil verksamhet och är i en tillväxtfas med investeringar i kvartalet på närmare en miljard kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår nu till nästan 36 miljarder kronor...

 • 30 juni 2022

  Stenmur från 1800-talet renoveras på anstalten Hinseberg

  Det krävs både tålamod och fingertoppskänsla när den gamla stenmuren renoveras på kvinnoanstalten Hinseberg. Stenarna monteras ner och sätts sedan tillbaka sten för sten...

 • 22 april 2022

  Specialfastigheters årsstämma 2022: 634 Mkr delas ut och ny ledamot invald i styrelsen

  Årsstämman 2022 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 22 april. 634 Mkr delas ut till ägaren och en ny ledamot, Charlotte Hybinette, valdes in i styrelsen...

 • 22 april 2022

  Specialfastigheters delårsrapport januari-mars 2022: Stabil verksamhet och ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter

  Specialfastigheters verksamhet fortsätter att växa genom en stor projektvolym. Periodens resultat har förbättrats jämfört med föregående år och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 700 Mkr sedan årsskiftet. Kriget i Ukraina skapar viss osäkerhet kring materialleveranser och ökade kostnader, vilket även inkluderar finansiering...

 • 11 april 2022

  25 år med Specialfastigheter

  1997 bildades Specialfastigheter och i år fyller vi alltså 25! Från början bestod vår portfölj av kriminalvårdsfastigheter, räddnings­skolor, specialskolor och vissa försvarsfastigheter, men under det senaste decenniet har vårt huvuduppdrag utkris­talliserats och det är nu säkerhets­fastig­heter som är vårt fokus...

 • 11 mars 2022

  Specialfastigheters års- och hållbarhets­redovisning för 2021 publicerad

  När 2021 läggs till handlingarna kan Specialfastigheter se tillbaka på ett år med fortsatt växande projektvolym, stabila hyresintäkter, stigande marknadsvärde och ett förvaltningsresultat i nivå med föregående år. Den växande projektvolymen återspeglar vår förmåga att bygga säkerhetsfastigheter som bland annat avhjälper Kriminalvårdens stora platsbrist...

 • 18 februari 2022

  Specialfastigheters bokslutskommuniké 2021: Stor ökning i marknadsvärdet och fortsatt växande projektvolym

  Specialfastigheters verksamhet fortsätter växa. Förvaltningsresultatet ökade under året med 3,3 procent. Marknadsvärdet för fastigheterna har stigit med drygt 4 miljarder kronor och uppgår nu till närmare 34 miljarder. Ett intensivt arbete pågår för att avhjälpa Kriminalvårdens platsbrist, med en plan på uppemot 2 900 nya platser...

 • 31 januari 2022

  Del av vår mark vid Skenäs blir naturreservat

  Tillsammans med Länsstyrelsen har vi beslutat att en del av vår mark vid kriminalvårdsanstalten Skenäs på Vikbolandet utanför Norrköping ska bli naturreservat. Som stor markägare ser vi det som en fantastisk möjlighet att kunna bidra till den biologiska mångfalden, vilket är ett av våra mest prioriterade hållbarhetsområden. Naturreservatet kommer skötas och vårdas av Länsstyrelsen...

 • 25 januari 2022

  Ny administrationsbyggnad byggs i korslimmat trä

  Vårt fokus är alltid att bygga säkert. Samtidigt vill vi bidra till minskade koldioxidutsläpp. När det finns möjlighet behöver vi därför hitta nya sätt att bygga våra fastigheter på. Just nu bygger vi därför ett par administrationsbyggnader i korslimmat trä, ett material som har hög bärighet och hållfasthet samtidigt som det är brandmotståndigt och har stora miljöfördelar. Det är ett sätt att försöka dra vårt strå till stacken och minska vår klimatpåverkan...

 • 17 december 2021

  Standard & Poor’s bekräftar Specialfastigheters höga kreditbetyg

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 16 december 2021 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag...

 • 10 december 2021

  Kraftigt höjt NKI (nöjdkundindex)

  Specialfastigheter genomför med jämna mellanrum nöjd-kund-undersökningar för att se hur vår service till kunderna fungerar och vad som kan förbättras. I den senaste mätningen ökar index rejält, från 65 till 73 – en siffra som ligger långt över branschsnittet...

 • 8 december 2021

  Patrik Nyberg ny säkerhetschef på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Patrik Nyberg som ny säkerhets­chef. Han kommer närmast från Riksdagsförvaltningen där han idag är vikarierande sektionschef verksamhets- och säkerhetsskydd på Säkerhetsenheten...

 • 3 december 2021

  Första spadtaget för stor utbyggnad av anstalten Tidaholm

  I friskt vinterväder togs det första spadtaget för utbyggnaden av anstalten Tidaholm. Det är en stor satsning på en större och modernare anstalt där byggarbetet kommer pågå under flera år...

 • 1 december 2021

  Återbruksinventering på kriminalvårdsanstalten Skenäs

  På kriminalvårdsanstalten Skenäs strax utanför Norrköping ska besöksvillan från 60-talet rivas. Därför genomförde vi nyligen en återbruksinventering av fastigheten för att se om något material från huset går att återanvända...

 • 26 november 2021

  Specialfastigheter uppdaterar sitt gröna ramverk och emitterar en grön obligation

  Specialfastigheter har uppdaterat sitt gröna ramverk vilket gör det möjligt att fortsätta att emittera gröna obligationer. Exempel på utvalda projekt som uppfyller villkoren i ramverket är nya typhus för Kriminalvården samt nya standardhus och skolor för Statens institutionsstyrelse...

 • 29 oktober 2021

  Specialfastigheter emitterar obligationslån om en halv miljard kronor

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program...

 • 20 oktober 2021

  Specialfastigheters delårsrapport januari–sept 2021: Stabil tillväxt och kraftigt växande projektvolym

  Specialfastigheter fortsätter sin stabila utveckling med något ökade hyresintäkter och ett förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastig­heterna stigit med mer än 1,6 miljarder kronor till drygt 31 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt, sänkta avkastningskrav samt ett förvärv...

 • 6 oktober 2021

  Extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB: Ny ledamot invald i styrelsen

  Vid dagens extra bolagsstämma valdes Peter Blomqvist in som ny ledamot och ägarens representant i Specialfastigheters styrelse...

 • 14 september 2021

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program...

 • 26 augusti 2021

  Specialfastigheters nya vetenskapsbaserade utsläppsmål godkända av SBTi

  Fastighetsbranschen står för en betydande del av världens CO2-utsläpp, och de sker under fastighetens hela livscykel. En övervägande del av utsläppen uppstår i byggfasen av en fastighet, där materialen står för huvuddelen. Därför inför Specialfastigheter nu nya, mer omfattande och vetenskaps­baserade utsläppsmål för koldioxid som även inkluderar byggfasen...

 • 14 juli 2021

  Specialfastigheters delårsrapport januari–juni 2021: Stark och växande projektportfölj

  Specialfastigheters levererar i sin delårsrapport ännu ett stabilt förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna ökat med mer än 800 Mkr till drygt 30 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt samt ett förvärv...

 • 17 juni 2021

  Naturvärdesinventeringar hjälper oss att främja den biologiska mångfalden

  På de av våra fastigheter som är större än 10 hektar genomför vi naturvärdesinventeringar – genom att förstå förutsättningarna för den mark vi äger kan vi ta aktiva beslut för att värna om den biologiska mångfalden. Under inventeringen dokumenteras naturvärden, till exempel ovanliga och skyddsvärda arter och naturmiljöer. Samtidigt mäts och klassas den skog vi äger på våra marker. Efter inventeringen får vi en naturvårdsplan för skog och mark, med bland annat förslag på åtgärder som främjar den biologiska mångfalden...

 • 21 maj 2021

  Första spadtaget för utbyggnad av anstalten Sagsjön

  Igår togs ett symboliskt första spadtag vid kvinnoanstalten Sagsjön utanför Göteborg, som nu ska byggas ut från 35 till 77 platser...

 • 20 april 2021

  Specialfastigheters årsstämma 2021: Drygt 600 Mkr delas ut och ny ledamot invald i styrelsen

  Årsstämman 2021 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 20 april. 604 Mkr delas ut till ägaren och en ny ledamot, Sanela Ovcina, valdes in i styrelsen...

 • 20 april 2021

  Specialfastigheters delårsrapport januari-mars 2021: Stabilt förvaltningsresultat och ökad projektvolym

  Hyresintäkterna ökade med 5,9 % till 591 (558) Mkr Förvaltningsresultatet ökade marginellt till 375 (374) Mkr Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 10 (-130) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -14 (53) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 307 (233) Mkr Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 29 868 (29 618) Mkr...

 • 14 april 2021

  Lunds tingsrätt certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld

  Efter att sedan uppförandet 2018 haft en preliminär certifiering har tingsrätten i Lund nu verifierats för alla de indikatorer som gäller för Miljöbyggnad och erhållit den högsta nivån, Guld...

 • 9 april 2021

  Bolagsstämma 2021: Ny ledamot föreslås till Specialfastigheters styrelse

  Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att Sanela Ovcina utses till ny ledamot i bolagets styrelse. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställer upp för omval...

 • 23 mars 2021

  Reservkraft säkrar samhällsviktig verksamhet

  I stort sett hela samhället är beroende av el, men för några av våra kunder med samhällsviktig verksamhet blir ett elbortfall mycket snabbt kritiskt. Samtidigt är brist på el, bland annat till följd av för låg överföringskapacitet, något vi måste räkna med framöver. Specialfastigheter har sedan länge arbetat med reservkraft för att säkra kundernas elförsörjning...

 • 12 mars 2021

  Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

  När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent...

 • 11 mars 2021

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 17 mars 2021 med återbetalningsdag den 17 april 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,36 procent...

 • 19 februari 2021

  Specialfastigheters bokslutskommuniké 2020

  Specialfastigheters bokslut för 2020 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal. Coronapandemins påverkan på verksamheten har varit mycket begränsad...

 • 14 januari 2021

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 25 januari 2021 med återbetalningsdag den 25 mars 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,18 procent...

 • 21 december 2020

  Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 18 december 2020 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag...

 • 18 december 2020

  Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 17 december 2019 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag...

 • 25 november 2020

  Specialfastigheters hantering av coronapandemin

  Självklart ska vi på Specialfastigheter göra allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd så långt det är möjligt; vi måste också kunna utföra vårt arbete och i Folkhälsomyndighetens egna tolkningar av råden står att det är arbetsgivaren som bestämmer hur råden kan tillämpas på arbetsplatsen...

 • 21 oktober 2020

  Ökade hyresintäkter och förbättrat förvaltningsresultat

  Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2020 visar på en stabil verksamhet och återhämtad kapitalmarknad...

 • 15 oktober 2020

  Claes Rasmuson ny CFO på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Claes Rasmuson som ny CFO. Han kommer närmast från det statligt ägda gruvföretaget LKAB och en tjänst som avdelningschef för strategi och affärsutveckling. Han har även under en period varit tillförordnad CFO och suttit med i koncernledningen...

 • 23 september 2020

  Anna Lundblad ny bolagsjurist på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Anna Lundblad som ny bolagsjurist. Hon kommer närmast från det statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen där hon i sin roll som bolagsjurist bland annat arbetat med affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt bolagsrätt...

 • 8 juli 2020

  Vi deltar i unikt samarbete kring biologisk mångfald

  Åtta stora svenska företag från fyra branscher går nu samman i projektet Changing Land use Impact on Biodiversity (CLImB). Bakom det unika initiativet och samarbetet står Specialfastigheter, Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Svenska Kraftnät och Vattenfall...

 • 7 juli 2020

  Halvårsrapport 2020: Förvaltningsresultatet förbättrat med 5 %

  Specialfastigheters halvårsrapport visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och ett starkt förvaltningsresultat som ökat med 5 procent sedan föregående år...

 • 15 juni 2020

  Josef Guttenkunst ny chef för Projekt och Teknik

  Specialfastigheter har rekryterat Josef Guttenkunst som ny chef för Projekt och Teknik. Han kommer närmast från Familjebostäder där han under flera år arbetat som konsult och projektchef. Innan dess var han vd för byggentreprenören Ängabyggen AB och har tidigare arbetat främst med fastigheter, ledarskap, ledningsgruppsarbete, investeringsprocesser och utvecklingsfrågor. Han har erfarenhet av projekt, både som beställare och utförare...

 • 12 juni 2020

  Första spadtaget för nytt bostadshus på anstalten Hall

  I strålande sol i tidvis friska vindar samlades en begränsad skara för att bevittna det första spadtaget för utbyggnaden av anstalten Hall...

 • 4 juni 2020

  Vi sjösätter ny fastighetsorganisation för ökad kundnytta

  Vi arbetar med att sjösätta en ny fastighetsorganisation som träder i kraft den 1 september 2020. I stora drag handlar det om att få en mer enhetlig fastighetsförvaltning med större fokus på drift och underhåll, mer renodlade roller och att bättre nyttja kompetensen i organisationen. Målsättningen är att vårt nya arbetssätt ska öka kundnyttan...

 • 19 maj 2020

  Första typhuset för Kriminalvården invigt

  Mindre än två år efter att det första spadtaget togs står nu det första typhuset färdigt på anstalten Skenäs, några mil utanför Norrköping. Specialfastigheter har tagit fram typhuset i nära samverkan med Kriminalvården och det ska stå modell för kommande anstaltshus...

 • 8 maj 2020

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 8 maj 2020, med återbetalningsdag den 2 juli 2030. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1 procent...

 • 21 april 2020

  Förbättrat förvaltningsresultat och stabil verksamhet

  Specialfastigheters delårsrapport för årets första kvartal visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och fortsatt hög investeringsnivå...

 • 21 april 2020

  Specialfastigheters årsstämma 2020

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april i Stockholm. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande...

 • 9 april 2020

  Vi utvecklar vår affärsenhet

  Specialfastigheter gör nu en satsning på vår affärsenhet för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Vi har rekryterat en ny affärschef, Cecilia Vestin, som har en lång och omfattande erfarenhet från både bygg- och fastighetsbranschen och som har ett stort engagemang för fastighetsutveckling...

 • 8 april 2020

  Covid-19-uppdaterad information om vår årsstämma

  Specialfastigheters bolagsstämma kommer i år inte att vara öppen för allmänheten, i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. Riksdagsledamot har dock rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman. Protokoll och vd:s anförande kommer att publiceras här på Specialfastigheters webbplats i direkt anslutning till stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se...

 • 12 mars 2020

  Covid-19 – detta gör Specialfastigheter

  Specialfastigheter tar covid-19 på största allvar och följer dagligen utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa medarbetare, hyresgäster, besökare, leverantörer och entreprenörer som vistas i våra fastigheter att minska risken för smittspridning. Vi håller oss också uppdaterade om lokala förutsättningar i respektive fastighet via våra kunder...

 • 12 mars 2020

  Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad

  När vi summerar 2019 kan vi blicka tillbaka på ännu ett år när vi kunnat leverera ett stabilt resultat som överträffar ägarens ekonomiska mål...

 • 21 februari 2020

  Cecilia Vestin blir ny affärschef

  Specialfastigheter har rekryterat Cecilia Vestin som ny affärschef. Hon kommer närmast från verksamhet inom ett eget bolag i fastighetsbranschen. Dessförinnan har hon bland annat varit affärs- och kundansvarig på Newsec, vd på Arcona Projektutveckling och fastighetschef på Vectura Fastigheter...

 • 20 februari 2020

  SiS nya ungdomshem i Hässleholm invigt

  Torsdag 20 februari invigdes Statens Institutionsstyrelses nya ungdomshem i Hässleholm. Byggprojektet är det största i SiS 25-åriga historia. Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark klippte invigningsbandet tillsammans med institutionschefen Sverker Göransson och förklarade anläggningen invigd...

 • 19 februari 2020

  Bokslutskommuniké 2019: Stabilt förvaltningsresultat

  Specialfastigheters bokslut för 2019 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal...

 • 18 februari 2020

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program...

 • 16 oktober 2019

  Fortsatt positivt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q3

  Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering...

 • 24 september 2019

  Tack alla som byggde med lego!

  Förra veckan var vi på Business Arena i Stockholm, årets största fastighetsmässa, där massor av aktörer inom fastighetsbranschen, partners och inspirerande talare samlades under två heldagar...

 • 10 juli 2019

  Halvårsrapport 2019: Fortsatt stabilt förvaltningsresultat

  Resultatet för halvåret minskade jämfört med motsvarande period 2018, främst till följd av lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter då inga större förändringar gällande fastigheternas direktavkastningskrav har skett. De orealiserade värdeförändringarna under perioden uppgår till 20 Mkr jämfört med 460 Mkr föregående år. Högre hyresintäkter till följd av nya hyresavtal påverkade förvaltningsresultatet positivt...

 • 1 juli 2019

  Vi stärker vårt digitaliseringsarbete med ny CIO

  Specialfastigheters IT-chef Masoomeh Antonsson har utsetts till CIO för bolaget. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens utvecklingsarbete inom digitalisering...

 • 29 maj 2019

  Michaela Sköld blir ny förvaltningschef

  Michaela Sköld har rekryterats som ny förvaltningschef på Specialfastigheter. Michaela Sköld kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och där hon även haft rollen som ställföreträdande regionchef...

 • 20 maj 2019

  Volontärsamarbete för medarbetare i hela landet

  Varje år erbjuds våra medarbetare att jobba volontärt på arbetstid under åtta timmar. Under den gångna veckan har vi dessutom haft möjligheten att göra en ideell punktinsats i någon av Erikshjälpens second hand-butiker runt om i landet, vilket många medarbetare nappat på...

 • 26 april 2019

  Lunds tingsrätt vann Plåtpriset 2019

  Plåtpriset är ett hederspris som delas ut årligen i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Lunds tingsrätt var ett av fem nominerade bidrag och vid utdelningen den 25 april i Göteborg stod det klart att tingsrätten, med sin karakteristiska kopparfasad, blev årets vinnare...

 • 12 april 2019

  Delårsrapport Q1 2019: Stabil utveckling av förvaltningsresultatet

  Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka vilket leder till fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Kvartalet har präglats av förberedelser inför den nya säkerhetsskyddslag-stiftning som nu trätt i kraft...

 • 12 april 2019

  Ny ledamot i Specialfastigheters styrelse

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 12 april i Stockholm. En ny ledamot valdes in i styrelsen: Pierre Olofsson, med en lång karriär inom byggbranschen...

 • 28 mars 2019

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program...

 • 18 mars 2019

  Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

  Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsatte att öka under 2018. För Specialfastigheter var det ytterligare ett bra år ekonomiskt och bolaget står väl rustat för ytterligare tillväxt...

 • 4 mars 2019

  Specialfastigheter rekryterar affärsområdeschef

  Henrik Därth har anställts som ny affärsområdeschef och kommer ansvara för ett av Specialfastigheters tre affärsområden. Henrik kommer närmast från Jernhusen, där han arbetat de senaste tio åren som bland annat fastighetschef och med affärsutvecklingsfrågor...

 • 18 februari 2019

  Bokslutskommuniké 2018: Mycket positivt resultat

  Specialfastigheters bokslut för 2018 visar på en stabil verksamhet med förbättrat förvaltningsresultat och ökat marknadsvärde...

 • 20 december 2018

  Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag...

 • 11 december 2018

  Johannisbergs ungdomshem växer

  Nu har vi tagit det första spadtaget vid Johannisbergs ungdomshem i Kalix, som byggs ut och blir dubbelt så stort...

 • 23 november 2018

  Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m + 0,75 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,342 % av nominellt belopp...

 • 17 oktober 2018

  Fortsatt starkt förvaltningsresultat i vår delårsrapport

  Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr)...

 • 9 oktober 2018

  Vi emitterar 20-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent...

 • 28 september 2018

  Praoprojekt för att locka framtidens medarbetare

  Sedan tre år tillbaka medverkar Specialfastigheter tillsammans med ett antal andra fastighetsbolag i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever...

 • 19 september 2018

  Dags för fastighetsbolagen att ta tag i säkerheten

  Samhällsklimatet har blivit tuffare och mer ansträngt än tidigare. Brottslighet, digitala hot och sabotage påverkar oss allt mer och vi behöver mobilisera oss i fastighetsbranschen för att motverka en negativ spiral som kan hota vårt demokratiska samhälle. Allt fler kunder ställer säkerhetskrav, på både fastigheter och på hantering av känslig information, och det är därför hög tid för fastighetsägare att se över sin säkerhetsskuld...

 • 11 september 2018

  Lunds tingsrätt nominerad till Årets Bygge!

  Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Därför är vi extra stolta över att vår fastighet Lunds tingsrätt har valts ut som ett av 20 tävlande bidrag. Tingsrätten beskrivs i nomineringen som ”en stilren byggnad där gestaltning och funktion går hand i hand”...

 • 5 september 2018

  Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch

  Vi tar vårt hållbarhetsansvar för minskade CO2-utsläpp och har därför anslutit oss till ”Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch”. Igår deltog vår hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives i en workshop tillsammans med 51 andra deltagare för att ta fram en implementeringsplan och gå från ord till handling...

 • 11 juli 2018

  Halvårsrapport 2018: Stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

  Specialfastigheters förvaltningsresultat har stigit med 9 procent och uppgår till 701 Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900 Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr). Periodens resultat uppgick till 1 107 Mkr (489 Mkr), en ökning med 126 procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter, högre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter samt lägre skattekostnader...

 • 15 juni 2018

  Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program...

 • 26 april 2018

  Vi har högst Attraktiv Arbetsgivarindex 2018!

  Specialfastigheter har fått högst poäng i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Attraktiv Arbetsgivarindex , vilket vi förstås är väldigt glada och stolta över! Nyckeltalsinstitutet gör systematiska mätningar av svenska företags personalekonomiska nyckeltal och just Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation genom nio nyckeltal...

 • 17 april 2018

  Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

  Specialfastigheters delårsrapport Q1 2018: Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott...

 • 17 april 2018

  Nya ledamöter och ny ordförande i styrelsen

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägarens representant i styrelsen. Dessutom utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ny styrelseordförande...

 • 13 april 2018

  Första spadtaget för SiS nya ungdomshem i Hässleholm

  I strålande solsken togs idag det första spadtaget för SiS (Statens institutionsstyrelse) nya ungdomshem i Hässleholm. Den befintliga anläggningen kommer att byggas om och till med cirka 8500 kvm och platserna ökar därmed från dagens 18 till 42 stycken. Ett 40-tal åskådare fick se SiS generaldirektör Kent Ehliasson och Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg greppa varsin spade och gräva upp en rejäl skopa jord vid byggarbetsplatsen (där arbetet alldeles nyligen startat)...

 • 16 mars 2018

  Ägaren föreslår ny styrelseordförande

  Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att nuvarande styrelsemedlem Eva Landén utses till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som inte ställer upp för omval...

 • 15 mars 2018

  Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

  Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter...

 • 15 februari 2018

  Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

  Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder jämfört med förra året. Vår satsning på hållbar finansiering resulterade under kvartalet i emittering av gröna obligationer för 1,25 miljarder kronor...

 • 1 februari 2018

  Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

  Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård...

 • 29 november 2017

  Kajsa Marsk Rives ny hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Kajsa Marsk Rives som hållbarhetsstrateg. Tjänsten är ny och kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete ytterligare...

 • 29 november 2017

  Gröna obligationer firades med börsringning

  I morse firade vi att Specialfastigheter AB noterat två gröna obligationer om sammanlagt 1,25 miljarder kronor, genom att ringa i den traditionsenliga klockan som öppnar Nasdaq-börsen i Stockholm...

 • 22 november 2017

  Nu emitterar vi gröna obligationer om 1 250 Mkr

  Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer. Lånen, som omfattar 500 Mkr med en löptid på fem år respektive 750 Mkr på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och energieffektiviseringsåtgärder. Intresset var mycket stort och obligationen övertecknades...

 • 10 november 2017

  Mikael Alfredsson ny chef för projektgruppen

  Specialfastigheter har rekryterat Mikael Alfredsson som chef för företagets projektgrupp. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens arbete med en kraftigt ökad projektvolym...

 • 19 oktober 2017

  Kristina Ferenius utsedd till vice vd

  Specialfastigheters styrelse har beslutat att utse CFO Kristina Ferenius till vice vd i bolaget från och med 1 januari 2018...

 • 16 oktober 2017

  Betydligt ökad projektvolym i vår delårsrapport för Q3

  Periodens resultat om 981 Mkr är bättre än förra årets (836 Mkr). Kvartalet avslutades med positiva besked som kommer att öka vår projektvolym betydligt. Regeringen beslutade att godkänna hyresavtal med Statens institutionsstyrelse och föreslog riksdagen att Trafikverket ska överlåta fastigheter till oss...

 • 20 september 2017

  Specialfastigheter säljer fastighet till Skövde kommun

  Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat förvärva den fastighet där f d Räddningsskolan i Skövde bedrivit sin verksamhet. Specialfastigheter, som äger fastigheten, har med kommunen kommit överens om ett förvärvsavtal med ett tillträde planerat till den 1 december 2017...

 • 29 augusti 2017

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 350 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program...

 • 12 juli 2017

  Specialfastigheter säljer Malmö Centralfängelset 1

  MKB Fastighets AB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö och har nu förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg från Specialfastigheter Sverige AB...

 • 12 juli 2017

  Halvårsrapport 2017: Förvärv ökar marknadsvärdet

  Periodens resultat om 489 Mkr är något bättre än förra årets (466 Mkr) visar Specialfastigheters delårsrapport. Fastigheternas marknadsvärde ökade under första halvåret med 826 Mkr, främst beroende på förvärv. Vår satsning att producera tingsrätten i Lund enligt högsta möjliga klassificering för Miljöbyggnad har givit resultat – vi har fått betyget Guld!...

 • 6 juli 2017

  Miljöbyggnad Guld för Lunds nya tingsrätt

  Vår nya tingsrättsbyggnad i Lund har preliminärt klassificerats enligt nivå Guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaden är under uppförande och beräknas vara klar för inflyttning våren 2018. När fastigheten väl tagits i bruk, måste ansökan verifieras inom två år med en sammanhängande mätperiod om 12 månader, för att erhålla den slutgiltiga certifieringen...

 • 31 maj 2017

  Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program...

 • 10 maj 2017

  300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

  Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas...

 • 24 april 2017

  Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

  Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr). I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i samband med slutförfall av valutalån, vilket gör att kvartalets förvaltningsresultat är lägre än förra årets. Utan den engångseffekten är förvaltningsresultatet högre än förra året, vilket visar på att resultatet är fortsatt stabilt. Försäljningar och mark för bostadsändamål Vi har identifierat mark som inte behövs för vår egen verksamhet och som borde kunna utvecklas till bostadsområden. Kronåsen i Uppsala såldes för detta ändamål. Vi har också startat försäljningsprocessen av före detta centralfängelset Kirseberg i Malmö, mark runt anstalten Hall i Södertälje, före detta räddningstjänstens övningsområde i Skövde samt Smälteryd, en före detta SiS-anläggning i Sätila. De sex mindre fastigheter i norr som hyrdes av skolverksamhet utan säkerhetskrav tillträddes av köparen den sista januari. Pågående och planerade projekt Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse är hög och de har därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Specialfastigheter ska bygga hållbara hus och vi satsar därför på byggnader som uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld. Ett nytt 6-årigt hyresavtal för olika byggnationer inom anstalten Österåker har tecknats med Kriminalvården. Avtalet kommer att löpa från oktober 2017. Vi har också tecknat nytt 6-årigt tilläggs-avtal avseende till- och ombyggnad av anstalten Hällby. I samband med förvärvet av rättscentrum i Luleå i december 2016 övertog vi den pågående hyresförhandling som säljaren påbörjat med Polisen. Hyresförhandlingen har nu avslutats och ett nytt 6-årigt hyresavtal med Polisen är tecknat. Läs hela delårsrapporten här...

 • 23 april 2017

  Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program...

 • 23 mars 2017

  Vi publicerar vår årsredovisning för 2016

  Från och med idag finns Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning tillgänglig här på vår webbplats...

 • 16 februari 2017

  Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Ljungbacken

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Ljungbackens ungdomshem utanför Uddevalla för Statens institutionsstyrelse (SiS). När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas...

 • 16 februari 2017

  Specialfastigheters bokslutskommuniké 2016

  Specialfastigheter visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat för 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 22 999 (20 919) Mkr under året, främst beroende på investeringar, förvärv och förändrade avkastningskrav...

 • 14 februari 2017

  Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Folåsa

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas...

 • 31 januari 2017

  SiS ungdomshem Johannisberg byggs ut

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Johannisbergs ungdomshem i Kalix för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas...

 • 16 januari 2017

  Trafikverket hemställer om tillåtelse att överlåta fastigheter

  Trafikverket har fredagen den 13 januari skickat en hemställan till regeringen i vilken Trafikverket ber om regeringens tillåtelse att överlåta åtta fastigheter till Specialfastigheter, för att senare hyra om- och tillbyggda lokaler från Specialfastigheter. De åtta fastigheterna har värderats till cirka 517 Mkr...

 • 12 juli 2016

  Delårsrapport Q2 – fortsatt stark ställning för Specialfastigheter

  Vi visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat i delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 21 326 (20 465) Mkr under året...

 • 18 mars 2016

  Vi presenterar vår årsredovisning för 2015

  Vi är glada och stolta över att presentera vår årsredovisning för 2015, som blev ännu ett mycket positivt år för Specialfastigheter. Läs årsredovisningen här...

 • 18 februari 2016

  Första spadtaget för Lunds nya tingsrätt

  Idag togs det första spadtaget för den nya tingsrätt som ska uppföras i centrala Lund. Ett femtiotal åskådare fick se Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg, lagman Göran Lundahl från tingsrätten och Niklas Sparw, vice Sverigechef för NCC Building, ta ett gemensamt grepp om spaden och gräva upp en rejäl skopa jord vid byggarbetsplatsen (där arbetet dock redan är i full gång sedan en tid tillbaka)...

 • 10 februari 2016

  Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

  Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resultatet...