Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Kriminalvården tilldelar Specialfastigheter uppdrag att uppföra ny anstalt i Kalmar

Kriminalvården har genomfört upphandlingen Hyresvärd Anstalt Kalmar. Efter genomförd kvalificering och utvärdering har det konstaterats att anbudet från Specialfastigheter Sverige Aktiebolag uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Den nya anläggningen beräknas bli 36 000 kvm och planeras ha 336 platser. Kriminalvården är Specialfastigheters största kund och det finns en stor erfarenhet inom bolaget att äga, förvalta och utveckla kriminalvårdsanstalter.

– Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter fram emot att skapa ett nytt, modernt och ändamålsenligt fängelse som bidrar till att lösa Kriminalvårdens platsbrist och som skapar en god arbetsmiljö för myndighetens medarbetare, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Specialfastigheter har sedan tidigare projekt i planerings- eller produktionsfasen för Kriminal­vården för cirka 25 miljarder kronor. I december vann bolaget också upphandlingen om att uppföra en helt ny anstalt i Trelleborg.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Susanne Essehorn, chef Marknad och Affär, tel: 010-303 41 54