Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Lunds tingsrätt certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld

Efter att sedan uppförandet 2018 haft en preliminär certifiering har tingsrätten i Lund nu verifierats för alla de indikatorer som gäller för Miljöbyggnad och erhållit den högsta nivån, Guld.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som görs av Sweden Green Building Council. Genom noggrann kontroll med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra att vistas i och bra för miljön.

För att en certifiering ska kunna verifieras behöver byggnaden bland annat varit i bruk minst ett år. Den version av Miljöbyggnad som Lunds tingsrätt byggts för kräver också att verifieringen innehåller bland annat:

  • mätning av radon
  • mätning av NOx (partiklar i innemiljön)
  • energiuppföljning
  • en enkät gjord med hyresgästerna som vistas i byggnaden

Vi är väldigt glada och stolta över att den här fina byggnaden nått Miljöbyggnad nivå Guld, och att vi nu får ett kvitto på byggnadens miljöprestanda och allt hårt arbete som lagts ner!