Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Återbruksinventering på kriminalvårdsanstalten Skenäs

På kriminalvårdsanstalten Skenäs strax utanför Norrköping ska besöksvillan från 60-talet rivas. Därför genomförde vi nyligen en återbruksinventering av fastigheten för att se om något material från huset går att återanvända.

Återbruksinventeringen är en del av ett pilotprojekt som just nu genomförs på några av våra fastigheter för att bland annat få fram en hållbar arbetsprocess för hur vi ska jobbamed återbruk innan rivning av befintliga byggnader. På sikt hoppas vi i större grad kunna cirkulera redan befintliga material och på så sätt minska vårt resursutnyttjande och våra klimatutsläpp.

På plats under återbruksinventeringen var vår hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives tillsammans med Anton Franker, inhyrd återbrukskonsult från Reclaimd, för att gå igenom byggnaden. Både Kajsa och Anton poängterar under inventeringen att det bästa vore att renovera gamla byggnader och hitta nya användningsområden, då den största klimatpåverkan kommer från grund, stomme och bjälklag, särskilt om de är i betong.  "Det bästa är om vi kan planera för ombyggnationer hellre än rivningar om det är möjligt", menar Anton Franker.

Så vad hittades under återbruksinventeringen?

Det som hade störst återbruksvärde, förutom en del installationer, var fastighetens fönsterbänkskivor, troligtvis av materialet kolmårdsmarmor, som såg helt nya ut trots en ålder på 60 år. En del element och ventilationsdon borde också kunna återbrukas. Runt fastigheten hittades även växter som går att återbruka och plantera om på annan plats.

Fönsterbänksskiva som hittades under återbruksinventering på kriminalvårdsanstalten Skenäs