Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Första spadtaget för Riksarkivets nya lokaler i Härnösand

Nu ska Specialfastigheter, Riksarkivet och Skatteverket bygga nya arkivlokaler i Härnösand. Under fredagen togs ett första spadtag av Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm, riksarkivarie Karin Åström Iko och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser.

Samarbetet för att skapa en hållbar, säker och ekonomiskt långsiktig lösning för arkivering av statliga dokument har pågått sedan hösten 2020, och när Riksarkivet står klart kring våren 2025 kommer det att rymma 258 000 löpmeter arkivhyllor.

– Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Att vi nu får addera Riksarkivet och Skatteverket som kunder känns både naturligt och viktigt. Det är myndigheter som har stora, skyddsvärda tillgångar och där kommer vår kompetens om säkra fastigheter och inte minst vår certifiering av informationssäkerhet väl till pass, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Olika byggnader för arkiv och administration

Huskroppen, på drygt 30 000 kvadratmeter LOA, kommer att bestå av två sammanbyggda byggnader där arkivdelen är i betong och administrationsdelen i trä. Byggnaden är tänkt att bli ett landmärke men ska samtidigt hämta sin identitet utifrån det landskap det är sprunget ur. Solceller, sedumtak och ett mål att certifiera enligt Miljöbyggnad Guld är delar av miljöprogrammet.

Förutom Riksarkivet, Skatteverket och Specialfastigheter ingår även Härnösands kommun och region Västernorrland i projektet, och arkitekt är Tengbom.

Riksarkivet i Härnösand, arkitektbild