Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Med Sveriges säkraste fastigheter i fokus – varje dag

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, bland annat kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter, domstolar och polisfastigheter. Några är faktiskt så hemliga att de knappt finns.

Hos oss får du arbeta med unika säkerhetsfastigheter

Vi kan erbjuda dig intressanta utmaningar och utveckling inom bland annat driftteknik, projekt, fastighetsförvaltning, IT, miljö och ekonomi – och en unik inblick i verksamheter med ett nationellt säkerhetsintresse.

Långsiktiga samarbeten med säkerhet i fokus

Om vi ska ha ett långsiktigt samarbete tycker vi att det är viktigt att vi har samma värderingar – det vinner både vi och du som leverantör på! Därför behöver våra leverantörer skriva på en ansvarskod.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör

Att vara ett föredöme innebär för oss att ligga i tätklungan i arbetet med de hållbarhetsområden som vi anser allra mest akuta: att minska negativ klimatpåverkan och värna och stärka den biologiska mångfalden vid våra fastigheter.

Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare – därför behöver vi bli fler!

Nyheter

  • 17 mars 2023

    Många bandklippningar under årets första månader

    Vårt intensiva arbete med att skapa nya platser åt Kriminalvården börjar ge frukt. Det märks inte minst genom alla invigningar av nya lokaler som görs – under årets första tre månader har det redan klippts band och invigts nya boendehus och andra byggnader vid fem anstalter runt om i landet...

  • 13 mars 2023

    Specialfastigheters års- och hållbarhets­redovisning för 2022 publicerad

    I en osäker omvärld ökar kraven på säkerhet i hela samhället. Trots hård konkurrens och kraftigt stigande finansierings- och pro­duk­tionskostnader har Specialfastigheter en förstärkt position på mark­naden för säkerhetsfastigheter, och behåller också sin unikt höga kreditrating AA+. 2022 präglades av en stark tillväxt för att möta kundernas behov och efterfrågan, vilket gav stabila hyres­intäkter men också ökade kostnader som följd av en större organisation...

Jobba hos oss

Vad kan vi erbjuda dig?

Vill du veta mer om hur det är att ha Sveriges säkraste fastigheter i fokus varje dag? Funderar du på att bli en av oss? Eller har du frågor kring arbete, praktik eller exjobb? Läs mer här!

Häng med Jasenko, Lina och Erik på jobbet!

Läs mer om hur det är att arbeta på Specialfastigheter och ta del av våra medarbetares vardag.