Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Projekt imagebild

Våra projekt

För att kunna hålla en hög säkerhet, effektivitet och kvalitet i alla våra projekt har Specialfastigheter en egen projekt- och teknikavdelning.

Våra kunder har kontinuerligt behov av att förändra sina verksamheter och lokaler, samtidigt som det kan finnas underhållsbehov. För att kunna hålla hög säkerhet, effektivitet och kvalitet i våra projekt har vi en egen projekt- och teknikavdelning som hanterar våra ofta utmanande och komplexa projekt – alltid med säkerheten i fokus. Våra projektledare tillför värdefull kunskap under hela genomförandefasen, och vi har dessutom specialister inom säkerhet, bygg, VVS, el, hållbarhet, miljö, energi, fastighetsautomation, brand och CAD/BIM.

Säkerheten finns med i våra projekt från dag ett

Säkerhetsfastigheter är inga vanliga fastigheter, och det märks också när man uppför dem. Det är inte vem som helst som kan bygga säkert. Alla som jobbar på våra byggarbetsplatser, inklusive underleverantörer, har till exempel genomgått en säkerhetsgranskning. Allt material som levereras till bygget kontrolleras och vi har särskilda regler vad gäller exempelvis fotografering, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning. Dessutom är våra byggarbetsplatser planerade för att säkerställa personsäkerheten, även där det pågår full verksamhet. Vi har också strikta regler för hur vi hanterar ritningar, både under själva byggfasen och efteråt, och vi har utvecklat en egen it-plattform för säker och tillgänglig hantering av projektdokument mellan oss, kunden och leverantörerna. Det handlar ju om skyddsvärd information för både kunden och oss.

Stadigt ökande projektvolym

Vår projektvolym har ökat markant de senaste åren och ligger nu stadigt på flera hundra projekt årligen. Ett av sätten att möta det ökade behovet är ett koncept vi kallar Entreprenadfabriken – ett strategiskt samarbete med entreprenörer och konsulter. Vi har också som långsiktigt mål att investera minst 3 miljarder kronor per år i verksamheten under 2024-2027 genom att utveckla, bygga om och bygga nytt. I och med det har vi lagt grunden för att kunna möta vår ökande projektvolym med fortsatt hög effektivitet och kvalitet.

3

miljarder kronor per år har vi som långsiktigt mål att investera i verksamheten under 2024-2027

Lunds tingsrätt – en av våra säkerhetsfastigheter

En domstol är en offentlig institution som ska vara öppen och inbjudande, samtidigt som den ska ingjuta respek...