Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ekonomi imagebild

Ekonomisk information

Specialfastigheter är ett ekonomiskt starkt bolag med en verksamhet som år efter år visat stabil lönsamhet.

Säkra intäkter, kostnadsfokus, effektiv styrning, låga vakanser och en växande efterfrågan på marknaden för säkerhetsfastigheter ger goda förutsättningar för en fortsatt vinstgivande verksamhet.

Rapporttillfällen 2022

Rapporttillfällen och årsstämma

Datum

Bokslutskommuniké

18 februari 2022

Årsredovisning

11 mars 2022

Årsstämma

22 april 2022

Delårsrapport januari-mars

22 april 2022

Delårsrapport januari-juni

14 juli 2022

Delårsrapport januari-september

20 oktober 2022