Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Fakturering till Specialfastigheter

Specialfastigheter och dess dotterbolag förordar e-fakturor, eftersom det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor. Det är viktigt att du som leverantör följer våra riktlinjer avseende faktureringsanvisningar.

Lag om krav på e-faktura

2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Enligt lagen avser elektroniska fakturor sådana fakturor som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format. Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att behandla fakturorna automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura lever inte upp till detta krav.

Här kan du läsa mer om lagen om krav på e-faktura.

Specialfastigheters olika bolag

Specialfastigheter Sverige AB 556537-5945 (moderbolag)
Specialfastigheter Gärdet AB 556910-1370

Faktureringsanvisningar för e-faktura

Fakturaadress:
Företagsnamn (se ovan)
Box 632
581 07 Linköping

För att fakturaflödet ska fungera och du som leverantör ska få betalt i tid, bör samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

  • Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
  • Beställarreferens1: ange det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Beställarreferensfältet i XML-filen ska användas så att inläsning kan ske på rätt sätt. Här visar vi ett exempel på hur det kan se ut:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>1XXXXXX</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Specialfastigheter behöver du vara ansluten till en VAN-leverantör (fakturaväxel).

Specialfastigheters uppgifter:

Företagsnamn

Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter Gärdet AB

Organisationsnummer

556537-5945

556910-1370

PartsID (Peppol)

0007:5565375945

0007:5569101370

PartsID (Svefaktura)

5565375945

5569101370

VAN

OpusCapita

OpusCapita

E-faktura via Fakturaportalen

Företag som inte kan skicka e-faktura från sitt ekonomisystem kan använda sig av Faktura­portalen. Gå in på https://web.fakturaportalen.se och välj "Bli medlem". Fakturerings­anvisningar kommer upp med automatik när du valt Specialfastigheter som mottagare.

Faktureringsanvisning pappersfaktura

Leverantörsfakturor som trots detta kommer i pappersformat skannas in via extern part. Det innebär att det är dit din pappersfaktura ska skickas. Beroende på vilket bolag som ska faktureras är adressen:

Specialfastigheter i Sverige
ecit5565375945
Box 7018
831 07 Östersund

Specialfastigheter Gärdet AB
ecit5569101370
Box 7018
831 07 Östersund

För att fakturaflödet ska fungera och ni ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

  • Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
  • Ange som referens det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.


Har ni några frågor kopplade till leverantörsfakturaprocessen på Specialfastigheter, kontakta ekonom Karin Östling