Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Kontakta oss

Medarbetare kollar sin telefon gående i trappa

Linköping, delat huvudkontor

Besöksadress: Gamla Tanneforsvägen 92
Leveransadress: Brandmannagatan 1
Postadress: Box 632, 581 07 Linköping
Tel: 010-788 62 00

Stockholm, delat huvudkontor

Besöksadress: Torsgatan 21
Leveransadress: Lokstallsgatan 9
Postadress:
Box 6073, 102 32 Stockholm
Tel: 010-788 62 00

Göteborg

Kämpegatan 6
411 04 Göteborg
Tel: 010-788 62 00

Sundsvall

Besöksadress: Sjögatan 15
Postadress: Box 37,
851 02 Sundsvall
Tel: 010-788 62 00

Lund

Besöksadress: Traktorvägen 6 A
Postadress: Box 4017, 227 21 Lund
Tel: 010-788 62 00
Fax: 046-12 93 21

Örebro

Nygatan 31
702 11 Örebro
Tel: 010-788 62 00