Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Certifieringar

Som ett led i att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet arbetar vi utifrån flera certifieringar.

Specialfastigheter är certifierade enligt:

  • ISO 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet
  • ISO 14001:2015 Miljöledningssystem

Vi har också valt att arbeta enligt två ytterligare standarder men utan att certifiera oss mot dem:

  • ISO 45001:2018 Arbetsmiljö
  • ISO 9001:2015 Kvalitet

Vägledande för vår riskhantering är den internationella standarden för riskhantering. Det är inte möjligt att certifiera sig mot denna standard:

  • ISO 31000:2018 Riskhantering
ISO14001 och ISO 27001