Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Om oss imagebild

Om oss

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet.

Vi är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I nära samarbete med våra kunder definierar vi vad som krävs av dagens och morgondagens säkerhetsfastigheter.

Vår ägare – svenska staten – ställer tydliga krav på verksamheten och på hur vi agerar mot omvärlden. Vi är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling. Det tankesättet genomsyrar allt vi gör idag och det vi planerar för framtiden.

Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 43 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 260 medarbetare.


Vår vision

Säkra fastigheter
för ett tryggt samhälle

Vår affärsidé

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. Vi erbjuder en långsiktig och hållbar affär för kunder med särskilda säkerhetskrav.

Några av våra kunder

Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse (SiS), Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)