Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Tillgänglighetsredogörelse

Specialfastigheter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur specialfastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att specialfastigheter.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen har utvecklats enligt vedertagna webbstandarder och följer rekommendationer för W3C:s samt WCAG 2.0 nivå AA. Sidan använder responsiv design så att innehållet är lättläst oavsett om en mobiltelefon, läsplatta eller skrivbordsdator används. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig och arbetar med att åtgärda detta.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från specialfastigheter.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Skicka allmänna frågor via e-post till info@specialfastigheter.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet via e-post till info@specialfastigheter.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, (Digg), har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

För närvarande uppfyller tjänsten endast delvis kraven. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • Allt innehåll som inte är text beskrivs inte i text
  • Bristfällig kontrast på ett antal färger
  • Alternativ erbjuds inte om en inspelning enbart består av ljud eller video
  • Det är inte säkerställt att hela webbplatsen fungerar optimalt för den som navigerar med tangentbord.

Arbete med att åtgärda detta pågår.

Oskäligt betungande anpassning

Specialfastigheter åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av specialfastigheter.se.
Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2023
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2024.
[Webbplatsen publicerades den 28 april 2021.]