Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Specialfastigheter ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ.

Vi har därför en riktlinje som i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer vi arbetar efter är att:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
  • Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
  • Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet samlas in
  • Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
  • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål
  • Behandling av uppgifterna får enbart göras om det kan säkerställas att behandlingen sker på ett säkert sätt
  • Personuppgiftsansvarige (Specialfastigheter Sverige AB) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs

Är du kund, leverantör eller arbetssökande hos oss och vill veta mer?

Vi har samlat information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör eller arbetssökande hos Specialfastigheter här:

Behandling av kunders personuppgifter

Behandling av leverantörers personuppgifter

Behandling av personuppgifter för arbetssökande