Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Behandling av personuppgifter för arbetssökande

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Specialfastigheter Sverige AB när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Specialfastigheter och av personer som arbetar med rekrytering. Specialfastigheter Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är för rekryteringsändamålet att vidta åtgärder innan ett avtal ingås och vad gäller att upprätta avidentifierad statistik Specialfastigheter Sverige ABs berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. Detta berättigade intresse är viktigt för att säkerställa att rekryteringsprocessen är öppen, rättvis och upprätthåller en hög nivå samt därutöver att analysera hur rekryteringsprocessen fungerar över tid. Sammantaget bedömer vi att vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen väger tyngre än din rätt till skydd för dina personuppgifter.

Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt diskrimineringslagstiftningen, såvida du inte blir anställd (se särskild information för anställda). När möjligheten att överklaga upphört, dvs. två år, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-enhet.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen:

  • de uppgifter du själv fyller i på webbplatsen
  • ditt CV och ditt personliga brev
  • annan information som du lämnar till oss, som betyg och intyg
  • vi kan komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av rekryteringssystemet.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Specialfastigheters rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till vår HR-enhet eller vår dataskyddsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, få ut dem på ett allmänt vedertaget och maskinläsbart format (dataportabiltet), invända mot behandlingen eller radera dem.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-enhet:

Telefonnummer: 010-788 62 00
Postadress: Box 632, 581 07 Linköping
Märk gärna kuvertet med ”HR-enheten”

Du kan också vända dig till vår dataskyddsansvarig:

E-post: dataskyddsansvarig@specialfastigheter.se
Telefonnummer: 010-788 62 00
Postadress: Box 632, 581 07 Linköping
Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsansvarig”

Specialfastigheter Sverige AB med organisationsnummer 556537-5945 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).