Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Entreprenadfabriken – långsiktig leverantörssamverkan

Långsiktiga projekt kräver långsiktiga relationer. Genom att ta vara på våra leverantörers kunskap och kompetens får vi en kontinuerlig strategisk samverkan som leder till kostnadseffektiva, säkra och hållbara byggnader. Det är huvudtanken bakom Specialfastigheters satsning på det vi kallar "Entreprenadfabriken".

Rätt resurs på rätt plats vid rätt tid

Specialfastigheter driver konstant hundratals projekt, med stor geografisk spridning. Vi har egna projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker men köper också in resurser som till exempel arkitekter, projektörer, miljökonsulter och entreprenörer. Utmaningen är att optimera de egna och köpta resurserna så att rätt resurs alltid är på rätt plats vid rätt tid.

Kontinuitet är ett av målen i arbetet. För Specialfastigheter är det viktigt att samarbeta med upphandlade företag som vet hur man bygger säkra hus och då är långsiktighet, hållbarhet och kvalitet avgörande.

Ökad kontinuitet stärker leveranser

Eftersom våra hyreskontrakt ofta löper på upp till 25 år har ett långsiktigt perspektiv i samverkan med kunderna alltid varit en naturlig del av Specialfastigheters fastighetsutveckling. Leverantörskontrakten är dock typiskt sett betydligt kortare, samtidigt som resurser ofta upphandlas lokalt för ett eller ett fåtal projekt i taget. Genom att samla respektive leverantörs samtliga projekt på alla orter under ett avtal vill Specialfastigheter förbättra förutsättningarna för god planering och nära samverkan. Det är en av hörnstenarna i Entreprenadfabriken – en annan är varje leverantör utser en nationellt ansvarig key account manager med ansvar för att säkerställa att rätt resurs alltid kan erbjudas, oavsett ort och projekt.

Vill du veta mer om Entreprenadfabriken? Kontakta oss på inkop@specialfastigheter.se

Gemensam kompetensutveckling

Vi vill förbättra möjligheterna till en mer strategisk och långsiktig samverkan. Vi tror att det finns potential att bättre utnyttja vår gemensamma kompetens och därmed också utveckla ännu mer innovativa, hållbara kundspecifika lösningar över flera projekt. Tidig samverkan med såväl projektörer och entreprenörer som kunder samt en kontinuitet i samarbetet över flera projekt ger Specialfastigheter förbättrade förutsättningar för långsiktig planering och mer effektiv leverans.

Fastighetsutveckling och typlösningar

De största möjligheterna för Entreprenadfabriken ligger i byggandet av typhus där projekteringen till stor del redan är klar. Läs mer om fastighetsutveckling och typlösningar.