Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Fastighetsutveckling och typlösningar

Våra säkerhetsfastigheter ska inte bara förvaltas och driftas – de behöver också kontinuerlig utveckling. I nära dialog med våra kunder diskuterar vi behov och önskemål utifrån de förutsättningar som råder.

Projektmöte

Fastighetsutveckling

Eftersom kunderna påverkas av omvärldsutvecklingen och politiska beslut, följer vi noga händelser som kan ha betydelse för dem. Kunderna ska känna att vi hela tiden tillgodoser deras behov av ändamålsenliga, säkra och hållbara lokaler så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. I det ingår att vi erbjuder ny-, om- och tillbyggnader för att möta förändrade behov.

Typhus och typlösningar

För att korta ledtider och effektivisera byggprocessen har vi utvecklat typhus – generellt utformade husmodeller som uppfyller Miljöbyggnad Guld och som kan byggas på flera fastigheter runt om i landet. Vi har kunnat korta ner hela processens ledtider, samtidigt som kostnader för programarbete och projektering minskar betydligt vilket gynnar både våra kunder och oss.

Typlösningarna behöver heller inte alltid handla om hela byggnader. Tillsammans med våra kunder har vi bland annat utvecklat helt egna celldörrar och skyddsfönster som klarar både in- och utbrott.

Vill du veta mer om våra typhus och standardhus?

Här berättar vi mer om hur vi kortar ledtiderna och effektiviserar byggprocessen tillsammans med kund.