Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

Ramstorp 4:10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­bygg­na­der samt infrastruktur vid Tidaholmsanstalten.

25 900

Prästgården 1:11

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggna­der samt infrastruktur vid Österåkeranstalten.

19 400

Eneryda 1

Polisen

Nybyggnation av polishus i Malmö.

15 450

Marieholm 1:8

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan.

9 400

Annestorp 4:74

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boende­avdelning med 77 platser vid anstalten Sagsjön.

8 500

Östanå 6

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, sysselsättnings­lokaler, komplementbyggnader samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

8 445

Hall 4:15

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall. Förbere­dande arbeten har utförts, produktionen för nybyggnad pågår och ska vara färdigställd i slutet av 2022.

8 041

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, entrébyggnad, storkök samt infrastruktur vid anstalten Skenäs.

6 687

Kavalleristen 10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, ombyggnation befintliga byggnader samt infrastruktur vid
kriminalvårdsanstalten Helsingborg.

4 300

Tumbo-Berga 1:5

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Hällby innefattande 48 boendeplatser samt
program- och sysselsättningslokaler.

2 896

Porsön 1:401

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 52 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Luleå.

2 660

Teglet 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 52 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Umeå.

2 660

Orretorp 2:2

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Klarälvsgården ungdomshem.

2 600

Långanäs 1:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Långanäs ungdomshem.

2 600

Nereby 1:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Nereby ungdomshem.

2 600

Fagared 3:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Fagared ungdomshem.

2 600

Hinseberg 1:8

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Hinseberg.

2 250

Skogome 2:2

Kriminalvården

Nybyggnation av häkte vid anstalten Skogome.

2 250

Termostaten 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Ystad.

2 250

Svartsjö 1:60

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Svartsjö innefattande 48 boendeplatser, program- och sysselsättningslokaler, personalomklädning samt lokaler för besök till intagna.

2 110