Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

Ramstorp 4:10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­bygg­na­der samt infrastruktur vid Tidaholmsanstalten.

25 900

Marieholm 1:8

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan.

9 400

Annestorp 4:74

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boendeavdelning med 77 platser vid anstalten Sagsjön.

8 500

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av tre typhus, entrébyggnad samt infrastruktur inom kriminalvårdsantalten Skenäs.

7 505

Hall 4:15

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall, ska vara färdigställd i slutet av 2022.

8125

Östanå 6

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

7 560

Lövsångaren 1

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt sysselsättningslokaler och infrastruktur vid anstalten Kumla.

6 242

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, entrébyggnad samt infrastruktur inom antalten Skenäs.

5 670

Kavalleristen 10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, ombyggnation befintliga byggnader samt infrastruktur vid
kriminalvårdsanstalten Helsingborg.

4 300

Tumbo-Berga 1:5

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Hällby innefattande 48 boendeplatser samt
program- och sysselsättningslokaler.

2 896

Porsön 1:401

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 52 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Luleå.

2 660

Teglet 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 52 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Umeå.

2 660

Hinseberg 1:8

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Hinseberg.

2 250

Skogome 2:2

Kriminalvården

Nybyggnation av häkte vid anstalten Skogome.

2 250

Termostaten 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Ystad.

2 250

Svartsjö 1:60

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Svartsjö innefattande 48 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

2 110

Kassetten 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 36 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Beateberg.

1 840

Modellen 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 36 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Nyköping.

1 840

Provaren 2

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 36 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Borås.

1 840

Högsbo 31:1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 36 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Högsbo.

1 840

Fornlämningen 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 36 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Fosie.

1 840

Surpussen 1

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Karlskoga innefattande 36 boendeplatser, pro­gram­lokaler samt lokaler för besöks­mottagning.

1 839

Läkaren 2

SiS

Nybyggnation av boendeavdelning vid LVM-hemmet Fortunagården.

1 335

Fridhem 9

SiS

Nybyggnad av skola vid Hässleholm ungdomshem. Byggnaden är färdigställd och
överlämnad till kund.

1 285

Lindhov 15:3 och 15:19

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Asptuna innefattande 24 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

1 280

Bojan 2

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 24 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Haparanda.

1 250

Grytnäs 2:1

SiS

Nybyggnad av skola och sysselsättnings­lokaler vid Johannisberg ungdomshem.

980

Orretorp 2:2

SiS

Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar vid Klarälvsgården ungdomshem. Utökad förstudie planeras påbörjas under 2021.

969

Ljungaskog 15:28

SiS

Om- och tillbyggnad av boende- och utbildningslokaler samt nybyggnation
av idrottslokal vid Ljungaskog ungdomshem.

898

Prästgården 1:11

Kriminalvården

Renovering av kök vid kriminalvårdsanstalten Österåker.

0