Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

KV Skogome

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, administrations­byggnad, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Skogome.

30 000

KV Tidaholm

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggna­der samt infrastruktur vid anstalten Tidaholm

25 900

KV Österåker

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Österåker.

22 300

KV Rödjan

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan

20 934

Malmö polishus

Polisen

Nybyggnation av polishus i Malmö.

15 450

KV Hall

Kriminalvården

Nybyggnation vid krimimalvårdsanstalten Hall.

14 573

KV Sörbyn

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Sörbyn.

9 168

KV Skenäs

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, entrébyggnad, storkök, sysselsättning samt infrastruktur.

8 805

KV Sagsjön

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boendeavdelning med 77 platser.

8 500

KV Skänninge

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, sysselsättnings­lokaler, komplementbyggnader samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

7 998

KV Kumla

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt sysselsättningslokaler och infrastruktur vid anstalten Kumla.

7 208

KV Hällby

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Hällby innefattande 48 boendeplatser samt
program- och sysselsättningslokaler.

3 065

KV Berga

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, ombyggnation befintliga byggnader samt infrastruktur.

2 786

SiS Klarälvs­gården

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Klarälvsgården ungdomshem.

2 715

SiS Långanäs

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Långanäs ungdomshem.

2 715