Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

KV Trelleborg

Kriminalvården

Nybyggnation anstalt i Trelleborg

53 500

KV Tidaholm

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggnader samt infrastruktur vid Tidaholmsanstalten

38 790

KV Kalmar Syd

Kriminalvården

Nybyggnation anstalt i Kalmar

36 000

Centralarkivet

Riksarkivet

Nybyggnation arkivlokaler i Härnösand

30 580

KV Skogome

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, administrations­byggnad, komplementsbyggnader samt infrastruktur vid Skogomeanstalten

27 760

KV Österåker

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggnader samt infrastruktur vid kriminalvårdsanstalten Österåker

22 230

KV Rödjan

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Rödjan.

20 600

Nytt polishus Borås

Polisen

Nybyggnation av polishus i Borås

17 900

KV Norrtälje

Kriminalvården

Nybyggnation vid Norrtäljeanstalten

17 000

Nytt polishus Malmö

Polisen

Nybyggnation av polishus i Malmö

15 400

KV Häkte Borås

Kriminalvården

Nybyggnation av häkte i Borås

13 000

KV Skenäs

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, entrébyggnad, storkök, sysselsättning samt infrastruktur vid anstalten Skenäs.

11 990

KV Halmstad

Kriminalvården

Nybyggnation av häkte i Halmstad

11 909

KV Sörbyn

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplementbyggnader samt infrastruktur vid anstalten Sörbyn

9 400

KV Hall etapp 1

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall

8 513

KV Mariestad

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, administrations­byggnad, sysselsättningsbyggnad, industribyggnad samt uppförande av parkeringsplats vid Mariestadsanstalten

6 940