Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

Skogome 2:2

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, administrations­byggnad, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Skogome.

30 000

Ramstorp 4:10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggna­der samt infrastruktur vid anstalten Tidaholm

25 900

Marieholm 1:8


Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan

20 934

Prästgården 1:11

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplement­byggnader samt infrastruktur vid anstalten Österåker.

19 400

Eneryda 1

Polisen

Nybyggnation av polishus i Malmö.

15 450

Annestorp 4:74

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boende­­avdelning med 77 platser vid anstalten Sagsjön.

8 500

Östanå 6

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, sysselsättnings­lokaler, komplementbyggnader samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

8 445

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus, entrébyggnad, storkök samt infrastruktur vid anstalten Skenäs.

8 044

Hall 4:15

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall. Produktionen för nybyggnad färdigställd i slutet av 2022.

8 041

Lövsångaren 1

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt sysselsättningslokaler och infrastruktur vid anstalten Kumla.

7 182

Sörbyn 9:2

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, komplementbyggnader samt infrastruktur vid anstalten Sörbyn.

5 720

Skogome 2:2

Rättsmedicinal­verket

Nybyggnation av Rättsmedicinalverkets undersökningsenhet.

5 010

Tumbo-Berga 1:5

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Hällby innefattande 48 boendeplatser samt
program- och sysselsättningslokaler.

3 065

Kavalleristen 10

Kriminalvården

Nybyggnation av typhus, ombyggnation befintliga byggnader samt infrastruktur vid
kriminalvårdsanstalten Helsingborg.

2 786

Orretorp 2:2

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Klarälvsgården ungdomshem.

2 715

Långanäs 1:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Långanäs ungdomshem.

2 600

Nereby 1:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Nereby ungdomshem.

2 600

Fagared 3:1

SiS

Nybyggnation av boende och skola vid Fagared ungdomshem.

2 600

Hinseberg 1:8

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Hinseberg.

2 250

Skogome 2:2

Kriminalvården

Nybyggnation av häkte vid anstalten Skogome.

2 250

Termostaten 1

Kriminalvården

Tillfälliga nya byggnader med 44 boende­platser vid kriminalvårdsanstalten Ystad.

2 250

Svartsjö 1:60

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Svartsjö innefattande 48 boendeplatser, program- och sysselsättningslokaler, personal­omklädning samt lokaler för besök till intagna.

2 110