Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

Marieholm 1:8

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan.

9 400

Annestorp 4:74

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boendeavdelning med 77 platser vid anstalten Sagsjön.

8 500

Fridhem 9

SiS

Ny- och tillbyggnad av boende och skola vid Hässleholm ungdomshem, beräknas vara färdigställd till slutet av 2021.

7 942

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av tre typhus, entrébyggnad samt infrastruktur inom kriminalvårdsantalten Skenäs.

7 505

Hall 4:15

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall, ska vara färdigställd i slutet av 2022.

7 500

Östanå 6

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

4 560

Grytnäs 2:1

SiS

Tillbyggnad av boende och skola vid Johannisberg ungdomshem. Boendet är överlämnat till kund och skolan beräknas vara färdigställd hösten 2021.

2 827

Svartsjö 1:60

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Svartsjö innefattande 48 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

2 110

Ljungaskog 15:28

SiS

Om- och tillbyggnad av boende- och utbildningslokaler samt nybyggnation
av idrottslokal vid Ljungaskog ungdomshem.

2 037

Hubbo-Sörby 9:48

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Tillberga innefattande 48 boenderum samt program- och sysselsättningslokaler.

1 950

Bergsjön 21:1

SiS

Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar och gemensamma utrymmen vid
Björkbacken ungdomshem.

1 491

Pile 1:7, 1:10

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Tygelsjö omfattande 24 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

1 413

Lindhov 15:3 och 15:19

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Asptuna innefattande 24 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

1 280

Orretorp 2:2

SiS

Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar vid Klarälvsgården ungdomshem. Utökad förstudie planeras påbörjas under 2021.

969

Fålåsa 12:1

SiS

Tillbyggnad av skola vid Folåsa ungdomshem.

863

Gräskärr 1:1

SiS

Tillbyggnad av skola vid Ljungbacken ungdomshem.

862

Skogome 2:2

Kriminalvården

Säkerhetshöjande åtgärder vid kriminalvårdsanstalten Skogome.

0

Prästgården 1:11

Kriminalvården

Renovering av kök vid kriminalvårdsanstalten Österåker.

0

Stigby 1:9, 7:3

SiS

Ombyggnad av boendeavdelningar vid Stigby ungdomshem.

0