Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Det här kan vi erbjuda dig

På Specialfastigheter kombineras öppenhet, gemenskap och affärsmässighet med kompetens och nytänkande. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare kan kombinera arbete med privatliv och därför arbetar vi för att främja en sund balans däremellan.

Två medarbetare går i korridor och tittar på varandra

Välkommen till oss!

Som ny medarbetare hos oss får du bland annat en fadder som kommer att fungera som ett stöd och bollplank under hela det första året. Förutom att stötta dig i din nya arbetsroll kan faddern hjälpa dig både med praktiska saker på kontoret och att komma in i den sociala gemenskapen.

Samarbete och utmaningar

Vi värdesätter din kompetens och vill ge dig stora möjligheter att utvecklas både i din yrkesroll och som människa. Du arbetar till stor del under eget ansvar, eftersom vi tror på din förmåga. Samtidigt skapar vi förutsättningar för den gemenskap som finns bland medarbetarna – hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag inom säkerhet. Och du har alla möjligheter att göra skillnad!

Alla har vi varit där någon gång – att vara ny på jobbet.
Vår kollega Susanne berättar hur det är att vara ny hos oss.

Ansvar och förtroende på alla nivåer

Ständig utveckling och förbättring är ett fundament i ett gott medarbetarskap. Utgångspunkten är en positiv människosyn där ledare på alla nivåer visar förtroende, delegerar ansvar och ger mandat till individerna de leder. De positiva effekterna av ett gott medarbetarskap är stora. Människor som trivs och mår bra gör ett bättre arbete, bidrar i större utsträckning med idéer gällande förbättringar och är mer kreativa. I förlängningen innebär det att vi kan göra ett bättre jobb för våra kunder.

Den största kompetensutvecklingen sker i ditt dagliga arbete men utöver det erbjuder vi både externa och interna utvecklingsinsatser som exempelvis seminarier, kurser, mentorskap, studiebesök, e-learning och medarbetardagar.

Hälsa och balans

Vi vill ge dig möjlighet att hitta en bra balans hos oss. Tillsammans strävar vi efter att hitta en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv för just dig. Vi arbetar proaktivt för att våra medarbetare ska må bra och i det arbetet ingår en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. Vi vill uppmuntra motion och en hälsosam livsstil, därför ger vi till exempel samtliga medarbetare tillgång till friskvårdsbidrag och bidrag till läkarvård och medicin.