Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


En grupp medarbetare sitter vid ett bord och pratar. En av kvinnorna pekar på en ritning.

Höjt NKI i år igen!

Resultatet från den senaste mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) har kommit. Undersökningen visar på en ökning från 73 till 74, ett resultat som vi är mycket stolta över.

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sin viktiga verksamhet. På Specialfastigheter genomför vi därför regelbundet NKI-undersökningar, för att få information från våra kunder om vad som fungerar bra när det gäller lokaler och service och vad vi kan förbättra.

NKI mäter hur nöjda kunderna är med den service de får av vår fastighets­organisation. Områden som ingår är kunddialog, skötsel och underhåll, kundvård, säkerhetsarbete, felanmälan och hållbarhetsarbete. Vi får ett högt resultat inom samtliga områden, men allra bäst – index 83 – får vi för kundvård och personlig service. Alla våra drifttekniker och tekniska förvaltare förtjänar också en särskild eloge, för om man tittar på dessa enskilda grupper så ligger deras index på 89 respektive 84.

Siffrorna sporrar oss att jobba fokuserat på samma sätt som hittills, men också att fortsätta skruva på delar av processen för att om möjligt få ett ännu bättre NKI-resultat nästa gång. Tack till alla som deltog i undersökningen, ni hjälper oss att bli bättre!