Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Covid-19-uppdaterad information om vår årsstämma

Specialfastigheters bolagsstämma kommer i år inte att vara öppen för allmänheten, i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. Riksdagsledamot har dock rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman. Protokoll och vd:s anförande kommer att publiceras här på Specialfastigheters webbplats i direkt anslutning till stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se