Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Covid-19 – detta gör Specialfastigheter

Specialfastigheter tar covid-19 på största allvar och följer dagligen utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa medarbetare, hyresgäster, besökare, leverantörer och entreprenörer som vistas i våra fastigheter att minska risken för smittspridning. Vi håller oss också uppdaterade om lokala förutsättningar i respektive fastighet via våra kunder.

Vad har vi gjort i våra fastigheter?

Entreprenörer och leverantörer som vistas i våra fastigheter har informerats om våra åtgärder och uppmanats att samarbeta med oss i detta och följa våra rekommendationer. Alla våra medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19.

Vad kan du som hyresgäst eller besökare göra?

  1. Stanna hemma när du är sjuk.
  2. Har du de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning av covid-19 ber vi dig informera den du ska besöka för att avgöra om du kan delta.
  3. Överväg om ett telefonmöte är ett alternativ till ett fysiskt möte.
  4. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Vad förväntas av dig som är leverantör eller entreprenör?

De fyra punkterna ovan gäller även för våra leverantörer eller entreprenörer. Vid minsta tvekan, vänd dig till den person du normalt har kontakt med på Specialfastigheter. Om du inte vet vem du ska kontakta, ring vår växel på telefon 010-788 62 00.

För allmän information om covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13 eller gå in på www.folkhalsomyndigheten.se