Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Kriminalvården tilldelar Specialfastigheter uppdrag att uppföra ny anstalt i Trelleborg

Kriminalvården har genomfört upphandlingen Hyresvärd Anstalt Trelleborg. Efter genomförd kvalificering och utvärdering har det konstaterats att anbudet från Specialfastigheter Sverige Aktiebolag uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha cirka 450 platser, med en flexibilitet att kunna utöka ytterligare. Kriminalvården är Specialfastigheters största kund och det finns en stor erfarenhet inom bolaget att äga förvalta och utveckla kriminalvårdsanstalter.

– Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter ser fram emot att skapa ett modernt och ändamålsenligt storfängelse, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Avtalsspärr råder till 2023-01-02, (enligt lagen 1930:173 om beräkning av lagstadgad tid).

Denna information är sådan som Specialfastigheter Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-22 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Susanne Essehorn, chef Marknad och Affär, tel: 010-303 41 54