Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari–juni 2023: Ökande projekt­volym och fortsatt stor efterfrågan

Specialfastigheter levererade ett starkt förvaltningsresultat för första halvåret. Fastigheternas marknadsvärde har stigit till 37 901 Mkr, vilket främst förklaras av ökade investeringar i projekt samt nya och omförhandlade hyresavtal.

  • Totala intäkterna ökade med 20 % till 1 442 (1 198) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade till 784 (657) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -692 (217) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -104 (130) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 44 (796) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 37 901 (36 210) Mkr

Fortsatt stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetsfastigheter och en ökande projektvolym. Under kvartalet har vi överlämnat närmare 200 boendeplatser till Kriminalvården. Tidöavtalets genomförande innebär ytterligare omfattande kapacitetsökningar hos våra kunder. För kunden Statens institutionsstyrelse pågår nyproduktion och planer för en utveckling av fastighets­beståndet, och Specialfastigheter arbetar med ett antal projekt för Polisen.

– Vi är ett stabilt bolag som levererar ett starkt förvaltningsresultat även detta kvartal. Specialfastigheter fortsätter att arbeta intensivt med att tillgodose våra kunders stora behov av säkra och hållbara lokaler genom att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd samt bygga nytt. Vår robusta underliggande verksamhet och stabila finansiella situation är en förutsättning för vår ökande projektvolym, säger Charlotte Hybinette, tillförordnad vd för Specialfastigheter.

Obligationsemissioner för tre miljarder kronor

Det är fortsatt ett ansträngt läge på kapitalmarknaderna. För Specialfastigheter innebär ränte­höjningarna att bolagets snittränta under kvartalet ökade till 2,31 % (1,14 %). Specialfastigheter har dock fortsatt kunnat uppta finansiering på kapitalmarknaden och under kvartalet har femåriga obligationer på sammanlagt 2 250 Mkr emitterats på den svenska marknaden och 680 miljoner norska kronor på den norska kapitalmarknaden.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information kontakta:

Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Charlotte Hybinette, tf vd, tel: 076-141 51 08