Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters årsstämma 2022: 634 Mkr delas ut och ny ledamot invald i styrelsen

Årsstämman 2022 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 22 april. 634 Mkr delas ut till ägaren och en ny ledamot, Charlotte Hybinette, valdes in i styrelsen.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 634 Mkr med planerad utbetalning i början av maj. Stämman fastställde resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per 2021. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Stämman beslutade också den föreslagna ändringen av verksamhetsföremålet i bolagsordningen.

Ny ledamot i styrelsen

Vid stämman valdes Charlotte Hybinette in som ny styrelseledamot. Charlotte Hybinette är senior juridisk rådgivare vid NatWest Nordisk Renting liksom i egna företaget Hybinette & Partners AB, och har mångårig erfarenhet som jurist i såväl Sverige som utomlands. Hon efterträder Maj-Charlotte Wallin som suttit i styrelsen sedan 2016 och inte ställde upp för omval.

– Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör med ett kunderbjudande och ett fastighetsbestånd som känns särskilt angelägna i dessa tider. Jag ser mycket fram emot att i rollen som styrelseledamot få bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Charlotte Hybinette.

Till styrelsen omvaldes Eva Landén, Peter Blomqvist, Mikael Lundström, Pierre Olofsson, Sanela Ovcina och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

Protokoll från årsstämman har publiceras här.