Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar 526 Mkr i en grön obligation

Specialfastigheter emitterar ännu en grön obligation på 526 Mkr med en löptid på fem år. Obligationslånet utbetalas 18 december 2023 med återbetalningsdag 18 december 2028 och löper med en fast årlig ränta på 3,415 procent.

Den emitterade obligationen används för att finansiera tillfälliga byggnader för Kriminalvården vid anstalterna Fosie, Ystad och Hinseberg. Byggnaderna uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

– Vi fick en fin möjlighet att emittera en grön obligation med en bindningstid på fem år och därmed minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk. Kombinationen av vår höga rating, AA+, vår långa närvaro på kapitalmarknaden samt våra höga hållbarhetsambitioner är attraktiv för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden, säger tf CFO Eva Bång.

Mer detaljerad information om gröna obligationer och det gröna ramverket finns här.

För mer information kontakta:
Eva Bång, tf CFO
Tel 010-788 63 20

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37