Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar en grön obligation

Specialfastigheter har ett grönt ramverk vilket gör det möjligt att fortsätta att emittera gröna obligationer. Exempel på utvalda projekt som uppfyller villkoren i ramverket är nya typhus för Kriminalvården samt nya standardhus och skolor för Statens institutionsstyrelse.

Som långsiktig fastighetsägare, med hyreskontrakt som ofta löper upp till 25 år, engagerar sig Specialfastigheter i flera dimensioner av hållbarhet tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners. Specialfastigheters gröna ramverk möjliggör fortsatt emittering av gröna obligationer. Dessa kommer att finansiera byggnation av gröna fastigheter samt projekt som möter behovet av energibesparing, förnyelsebara energiinstallationer och hållbart skogsbruk.

Specialfastigheter har arbetat tillsammans med SEB som utvald rådgivare i processen med att uppdatera det gröna ramverket i november 2021, och det oberoende analysinstitutet Sustainalytics har granskat villkoren. Både ramverket och Sustainalytics utlåtande kan hittas här.

Specialfastigheter har med likviddag 2022-11-30 emitterat en ny grön obligation med en volym om 814 Mkr nominellt. Obligationen har en löptid på 5 år och en fast årlig ränta om 3,708 %.

Obligationen har emitterats under Specialfastigheters MTN-program. En årlig investerarrapport kommer att i detalj visa allokeringen av utfallet i enlighet med de gröna villkoren.

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel 010-788 62 04
Thony Eriksson, finansförvaltare, tel 010-788 62 37