Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar en miljard kronor på kapital­marknaden

Specialfastigheter har emitterat en obligation om 1 000 Mkr med en löptid på 5,5 år. Obligationslånet utbetalas i maj 2023 med återbetalningsdag i september 2028. Obligations­lånet löper till en fast årlig ränta om 3,74 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt refinansiering av företagscertifikat och en obligation som slutbetalas samma datum.

– ​​​​​​​Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en bindningstid på drygt 5 år. Trots viss osäkerhet och volatilitet på marknaderna fortsätter Specialfastigheter att emittera till bra villkor. Kombinationen av vår höga rating, AA+, samt vår långa närvaro på kapitalmarknaden är attraktivt för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden, säger Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen publiceras inom kort här på vår hemsida.

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37