Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Första spadtaget för nytt polishus i Malmö

Nu ska Specialfastigheter och Peab bygga ett nytt polishus i Malmö. Under torsdagen togs ett första spadtag av lokalpolisområdeschef Åsa Nilsson, Peabs vd Jesper Göransson, Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser.

Samarbetet för att uppföra ett specialanpassat polishus med höga säkerhetskrav som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet har pågått under flera år. Det nya polishuset planeras stå klart 2026 och blir en arbetsplats för omkring 460 medarbetare.

Specialfastigheter kommer att äga huset och hyra ut det till Polismyndigheten under inledningsvis en 15-årsperiod, med start 2025/2026 då huset ska stå färdigt. Byggnadens placering blir i närhet till polisens andra verksamheter på Långhusgatan vid Svågertorp.

– Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Nya polishuset Malmö, gestaltningsprogram. Bild: AG Arkitekter.

Ett av de större polishusen i Malmö

Huskroppen på drygt 15 000 kvadratmeter LOA (lokalarea) kommer bland annat att inrymma kontor, omklädningsrum och träningsytor. Avsikten är att huset ska bli hemvist för två av de totalt fyra lokalpolisområden som kommer att finnas i Malmö efter den omorganisation som polisområde Malmö planerar att genomföra 2024. Det kommer att finnas en reception i det nya polishuset dit medborgare kan komma för olika ärenden. Det blir ett komplement till polisreceptionerna på Rättscentrum och polishuset på Rosengård. Genom att bygga enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld får det nya polishuset god energiprestanda, kontrollerade och godkända material samt förutsättningar för god dagsljustillgång, termiskt klimat, ljudmiljö och luftkvalitet.

Byggnaden kommer att uppföras av Peab och arkitekt är AG Arkitekter.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Christian Wallenborg, affärschef, tel: 010-303 41 56