Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad

När vi summerar 2019 kan vi blicka tillbaka på ännu ett år när vi kunnat leverera ett stabilt resultat som överträffar ägarens ekonomiska mål.

Förvaltningsresultatet uppgår till 1 440 Mkr, en förbättring med 2,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av våra fastigheter steg under året med 6,4 procent. Samhällsfastigheter fortsätter att vara mycket attraktiva för investerare. Vi behåller också vår mycket goda rating, AA+ från Standard & Poor’s vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

– Vi ser ett starkt växande behov av säkerhetsfastigheter. Våra kunder i hela den svenska rättskedjan har stora behov av både underhåll av äldre fastigheter och nybyggnad för att öka kapaciteten. Specialfastigheter står ekonomiskt starkt och har de finansiella muskler och den kompetens som krävs för att ta oss an de utmaningar som väntar under de närmaste åren. Samtidigt är jag ödmjuk inför de konsekvenser som covid-19 kan medföra i framtiden. Men utifrån de typer av hyresgäster och den finansiering vi har bedömer jag idag inga större risker, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns att ladda ner här.