Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Ökade hyresintäkter och förbättrat förvaltningsresultat

Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2020 visar på en stabil verksamhet och återhämtad kapitalmarknad.

  • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 601 (1 528) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6,3 % till 1 179 (1 109) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -557 (41) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 526 (889) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 29 171 (29 037) Mkr

Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka och ännu ett starkt förvaltningsresultat levereras. Marknadsvärdet på fastigheterna har också ökat detta kvartal, där investeringar står för den största delen. Kapitalmarknaden är åter likvid och det finns mycket kapital som söker placeringar.

– Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem, säger Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten i sin helhet hittar du här.