Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Standard & Poor’s bekräftar Specialfastigheters höga kreditbetyg

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december 2022 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg företaget är ensamt om bland svenska fastighetsbolag och haft sedan 2005.

Standard & Poor’s förväntan är att Specialfastigheter fortsatt kommer att leverera ett starkt rörelseresultat trots hög inflation och ökande kostnader. Kreditvärderingsinstitutet räknar med att företaget sänker utdelningen, vilken balanserar lånebehovet.

– Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. I en osäker tid då många andra fastighetsbolag har det tufft står Specialfastigheter stadigt, vilket ger oss goda förutsättningar att även fortsatt finansiera oss på kapitalmarknaden, säger CFO Claes Rasmuson.

Enligt Standard & Poor’s har Specialfastigheter en låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, då företagets exponering mot konjunkturcykler är begränsad. Den låga risken är också ett resultat av att Specialfastigheter har stabila hyresgäster i form av myndigheter och av ett starkt band till ägaren, den svenska staten. Standard & Poor’s konstaterar även att företaget har en betydelsefull roll i svensk ekonomi med en unik position där man erbjuder samhällsviktiga fastigheter som bidrar till upprätthållandet av landets säkerhet.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s nordiska regionala skala för kortfristig upplåning. Mer detaljerad information om ratingbetyget finns här.