Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport jan-sept 2023: Ökande efterfrågan och starkt förvaltnings­resultat

Specialfastigheters investeringar i projekt- och fastighetsportföljen har bidragit till ett marknadsvärde som ökat till 39 810 Mkr. Den underliggande förvaltningsverksamheten fortsätter att leverera stabila resultat. Hyresintäkterna ökade med 19 % till 1 965 Mkr, vilket förklaras av nya och omförhandlade hyresavtal med främst Kriminalvården samt indexjustering mot KPI.

  • Totala intäkter ökade med 23 % till 2 206 (1 787) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 213 (1 014) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -46 (105) Mkr
    och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -165 (120) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 792 (983) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 39 810 (36 210) Mkr

Leveranser och nya investeringar

Osäkerheten i omvärlden och konsekvenser av Tidöavtalet gör att marknaden för säkerhets­fastigheter fortsätter att vara stark. Vi ser ökade behov av säkra lokaler hos de flesta av våra kunder och ett ökande antal förfrågningar från nya potentiella kunder. Under kvartalet har Specialfastigheter levererat ytterligare boendeplatser åt Kriminalvården och har samtidigt tagit spadtag för nya projekt för flera kunder.

– Vi står fortsatt starka i en orolig tid. Vi färdigställer löpande nya eller moderniserade säkerhetsfastigheter till våra kunder samtidigt som vi investerar stort i vår projekt- och fastighetsportfölj. I dessa tider av kraftig tillväxt är jag särskilt glad och tacksam över medarbetarnas stora engagemang, vilket bekräftas i vår senaste medarbetarundersökning. Medarbetarnas motivation och fantastiska arbetsinsatser är det som gör vår verksamhet framgångsrik, säger Charlotte Hybinette, tillförordnad vd för Specialfastigheter.

Den stora projektvolymen gör det extra angeläget att minska klimatpåverkan i byggprocessen. Vi tar därför nästa steg i utvecklingen av våra standardiserade typhus vilket ska bidra till bättre effektivitet, ökad energiprestanda och minskat klimatavtryck i vår fastighetsportfölj.

Starkare kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har under kvartalet varit relativt stark och Specialfastigheter har emitterat fem- och sexåriga obligationer till en volym om sammanlagt 1 450 Mkr på den svenska marknaden (varav 600 Mkr inom vårt gröna ramverk), och 700 miljoner norska kronor på den norska marknaden.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information kontakta:

Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Charlotte Hybinette, tf vd, tel: 076-141 51 08