Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Standard & Poor’s bekräftar Special­fastigheters höga kreditbetyg

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 20 december 2023 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg företaget är ensamt om bland svenska fastighetsbolag och haft sedan 2005.

Standard & Poor’s förväntan är att efterfrågan på Specialfastigheters fastigheter kommer fortsätta öka vilket också innebär en ökad skuldsättning, men att stödet från den svenska regeringen förväntas vara fortsatt starkt.

– Standard & Poor’s har återigen bekräftat vår höga rating, vilket vi självklart är mycket glada för. Det ger oss fortsatt goda möjligheter att emittera på kapitalmarknaden, säger tf CFO Eva Bång.

Enligt Standard & Poor’s har en ökande kriminalitet i Sverige lett till en växande efterfrågan på Specialfastigheters fastigheter. Vidare anser ratinginstitutet att företaget har en nästan monopolliknande ställning som leverantör av fängelsefastigheter och andra lokaler där säkerhet är en kritisk faktor. Detta innebär ett löpande starkt stöd från den svenska regeringen och en mycket hög sannolikhet för extraordinärt stöd till företaget vid behov. Den starka efterfrågan på fängelsefastigheter ökar också företagets investeringsnivå, vilket leder till högre skuld.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s nordiska regionala skala för kortfristig upplåning. Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:

Eva Bång, tf CFO
Tel 010-788 63 20

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37