Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Rating

Specialfastigheter Sverige AB har den 19 december 2022 erhållit följande rating av Standard & Poor’s:

Långfristig: AA+
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlook: Stable

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Låg risk inom segmentet samhällsfastigheter tack vare begränsad exponering mot konjunkturcykler, en stabil bas av hyresgäster i form av myndigheter och ett starkt band till ägaren, den svenska staten.
  • Långa hyreskontrakt, väletablerade samarbeten med kunder och ett begränsat risktagande i byggprojekt borgar för en stabil och låg vakansgrad på under 2 %.
  • Hög marknadsandel inom fängelsefastigheter och andra fastigheter med koppling till Sveriges säkerhet.
  • Ledningsgrupp med stor kunskap och lång erfarenhet inom företagets kärnverksamhet.
  • Bibehållet starkt rörelseresultat förväntas trots hög inflation och ökade kostnader.
  • Förväntad sänkt utdelning kommer till viss del att kompensera lånebehovet för ökade investeringar.

Research Update, English Pdf, 123 kB.