Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Rating

Specialfastigheter Sverige AB har den 16 december 2021 erhållit följande rating av Standard & Poor’s:

Långfristig: AA+
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlook: Stable

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Förväntan om att Specialfastigheter kommer att öka investeringarna avsevärt de närmaste åren för att kunna möta den akuta efterfrågan på säkerhetsfastigheter. Samtidigt uppvägs den ökade skuldsättningen av bolagets stabila kassaflöden.
  • Låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, tack vare stabila hyresgäster i form av myndigheter, vilket begränsar Specialfastigheters exponering mot konjunkturcykler, samt ett starkt band till ägaren, den svenska staten.
  • ”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell utveckling, vilket medför en låg skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Research Update, English Pdf, 132 kB.

För mer information: http://www.standardandpoors.com