Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 14 september 2021 med återbetalningsdag den 14 september 2026. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,13 %.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en löptid på fem år samt passar på att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg i samband med coronapandemins utbrott, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.