Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Invigningens talare står med runda ståbord.

Från vänster: Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Rolf Sundström, marknadschef på Skanska, Charlotte Hybinette, tillförordad vd Specialfastigheter, kriminalinspektör Jimmy Dickson och delprojektledare Michael Jonsson, Kriminalvården.

Från fotbollsplan till nya häktesplatser

Vad som tidigare var en gammal fotbollsplan för intagna har nu blivit 44 nya häktesplatser. I tisdags invigdes den nya byggnaden vid Arnöanstalten i Nyköping.

Invigningen bestod av tal, bandklippning, fika och mingel för inbjudna gäster. Tal hölls av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, delprojektledare Michael Jonsson och kriminalvårdsinspektör Jimmy Dickson. Även Charlotte Hybinette, tillförordad vd Specialfastigheter och Rolf Sundström, marknadschef på Skanska höll tal som lyfte det goda samarbete och hårda arbete som gjorts i detta projekt.

Anstalten och häktet Arnö har idag plats för knappt 100 intagna. Häktade från hela länet tas emot på anstalten, men de 44 nya platserna ska även avlasta andra häkten i främst Stockholmsområdet.

Den nya byggnaden innehåller en boendedel och en administrativ del med en rastgård på taket, och är en så kallad tillfällig byggnad. Tillfälliga byggnader är färdiga huskroppar som lyfts på plats vid ett och samma tillfälle. Innan husen levereras har vi förberett med bland annat pålning och andra förberedande markarbeten, och byggprocessen går betydligt snabbare än vid traditionell byggnation. Byggnaderna har samma höga säkerhetsnivå som en vanlig anstaltsbyggnad trots att de bara ska stå under en begränsad tid. Tanken är att de ska användas i tio-femton år för att sedan kunna monteras ner och återanvändas på annan plats.

Det är med stolthet vi lämnar över till vår hyresgäst och vår förvaltning att ta lokalerna i bruk. Vi vet att det varit efterlängtat!