Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Nu emitterar vi gröna obligationer om 1 250 Mkr

Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer. Lånen, som omfattar 500 Mkr med en löptid på fem år respektive 750 Mkr på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och energieffektiviseringsåtgärder. Intresset var mycket stort och obligationen övertecknades.

Som långsiktig fastighetsägare, med i huvudsak statliga myndigheter som kunder och med hyreskontraktstider upp till 25 år, arbetar Specialfastigheter med många dimensioner av hållbarhetsfrågan tillsammans med kunder och andra intressenter. Den gröna obligation som nu emitterats ska finansiera miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt, förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk och vattenprojekt.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

– Det är väldigt glädjande att Specialfastigheter som ett statligt ägt bolag väljer att använda gröna obligationer för att finansiera de grönklassificerade investeringar som bolaget gör. Vi som investerare välkomnar både statliga, kommunala och privata företags emittenter till den gröna obligationsmarknaden, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare på SPP/Storebrand.

Specialfastigheter har tillsammans med Handelsbanken utformat ett grönt ramverk för obligationer. Det oberoende analysinstitutet Sustainalytics har granskat villkoren. Dessa dokument finns här.

De gröna obligationerna har emitterats under Specialfastigheters MTN-program. Årligen kommer också en investerarrapport att publiceras, där allokeringen till projekt samt efterlevnad av villkoren i det gröna ramverket redovisas.

Investerare som deltog i den första gröna emissionen var bland andra Alecta, Swedbank Robur, Folksamgruppen, SPP/Storebrand, Telenor Pensjonskasse, AI Pension, Länsförsäkringar Östgöta, Linköpings kommun, Kalmar Läns Pension samt Öhman.