Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch

Vi tar vårt hållbarhetsansvar för minskade CO2-utsläpp och har därför anslutit oss till ”Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch”. Igår deltog vår hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives i en workshop tillsammans med 51 andra deltagare för att ta fram en implementeringsplan och gå från ord till handling.

I arbetet med en gemensam färdplan har ett sjuttiotal aktörer (hittills) enats om en vision: år 2045 ska värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral och konkurrenskraftig. Detta ligger helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov.

Bland företagen som ställer sig bakom färdplanen återfinns till exempel Skanska, NCC, Sveriges Byggindustrier, Vacse, Vasakronan, HSB, Tyrén, WSP, Trafikverket, Tengboms arkitekter, Finjaprefab, Göteborgs stad och SKL.

Från ord till handling

– Att ensam är stark gäller inte när det handlar om att bromsa klimatförändringarna. Vi måste samarbeta med alla aktörer i vår värdekedja, det vill säga materialleverantörer, arkitekter, byggentreprenörer och underentreprenörer, konsultbolag och våra kunder med flera för att få en verklig effekt i vårt klimatarbete, säger Kajsa Marsk Rives.