Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Spadtag för stor utbyggnad som skapar 104 nya platser på anstalten Sörbyn

Specialfastigheter har tillsammans med Kriminalvården och Peab påbörjat det stora byggprojekt som innebär att anstalten växer rejält. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet genom att uppföra så kallade typhus. Projektet kommer att pågå under flera år och ske parallellt med anstaltens befintliga verksamhet.

Idag togs det första spadtaget för utbyggnaden av kriminalvårdsanstalten Sörbyn söder om Umeå av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg och Jesper Göransson, vd Peab. Byggprojektet innebär att tre bostadshus uppförs med 48 platser var, samt en administrationsbyggnad. Sörbyn är en öppen anstalt i säkerhetsklass 3 med närhet till djur och natur som sedan starten 1945 haft jord- och skogsbruk som huvudsaklig sysselsättning för klienterna. Utbyggnaden innebär att anstalten växer rejält med en tredubbling av antalet platser, från dagens 40 till 144 platser. Typhusen beräknas stå färdiga under första kvartalet 2026.

– Jag är stolt över utbyggnaden av anstalten Sörbyn där vi genom våra typhus bidrar till att öka antalet platser inom Kriminalvården. Tillsammans med Kriminalvården och Peab bygger vi en modern, säker och långsiktigt hållbar anstalt som fortsatt ska stödja och utveckla anstaltens verksamhet inom jord- och skogsbruk, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

– Kriminalvårdens satsning i Sörbyn ger ett viktigt tillskott av nya platser liksom moderna lokaler för utveckling av anstalten framåt. Utbyggnaden förstärker också möjligheterna att arbeta återfallsförebyggande och därmed bidra till ett tryggare samhälle, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Det blir en rejäl kapacitetsökning för anstalten, som går från 40 platser till 144. Därmed kommer man också behöva nya medarbetare vilket skapar fler arbetstillfällen i Umeå.

Typhus optimerade för anstalter

De fyra byggnader som uppförs är typhus som är optimerade för anstalter och utvecklade i ett samarbete mellan Specialfastigheter och Kriminalvården. Typhusen byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld och Silver, och bidrar till kostnadseffektivitet i både projekterings- och uppförandefas. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet, något som behövs då antalet personer i häkte och anstalt bedöms öka kraftigt kommande år.