Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårs­rapport januari-mars 2023: Stabilt resultat och fortsatt hög investeringsvolym

Specialfastigheters verksamhet är fortsatt stabil med ett högre förvaltningsresultat jämfört med motsvarande period föregående år, 382 (348) Mkr. Fastigheternas marknadsvärde har stigit med drygt 700 Mkr till 36 957 Mkr sedan årsskiftet, vilket främst förklaras av ökade investeringar i projekt samt nya och omförhandlade hyresavtal.

  • Intäkterna ökade med 15,0 % till 684 (594) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade till 382 (348) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -154 (57) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -99 (53) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 158 (363) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 36 957 (36 210) Mkr

Stor efterfrågan och goda affärsmöjligheter

Specialfastigheters kunder har stora investeringsbehov och är prioriterade inom politiken. Företagets höga kreditbetyg ger förutsättningar till fortsatt goda villkor på kapitalmarknaden och till affärsmöjligheter och affärsutveckling. Tillsammans med kunderna identifierar vi behov och möjligheter inom vårt fastighetsbestånd. Det är god framdrift i våra projekt för Kriminalvården och under kvartalet har mer än 500 nya boendeplatser vid anstalter överlämnats.

– Säkerhetsläget i världen har förändrats och det leder till ett ökat behov av relevanta och säkra lokaler för våra kunder. Specialfastigheters stabila finansiella situation är en förutsättning för att vi ska kunna möta kundernas behov av säkra och moderna fastigheter, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Höjda räntor men fortsatt stabil finansiering

Kvartalet har präglats av fortsatt höga räntor och ytterligare styrräntehöjningar för att dämpa inflationen prognostiseras. Förväntningarna i marknaden om framtida höjningar har dock dämpats något. För Specialfastigheter har detta läge inneburit en höjd genomsnittlig ränta. Vi har fortsatt kunnat emittera på kapitalmarknaden och i januari emitterade vi en femårig obligation om 750 Mkr.

Ny vd utsedd

Efter periodens utgång har styrelsen utsett Alexandra Laurén till ny vd för Specialfastigheter Sverige AB. Alexandra Laurén tillträder rollen under hösten 2023, dock senast 20 oktober. Styrelsen har från den 1 juli 2023 interimt utsett Charlotte Hybinette till vd, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot, fram till dess att Alexandra Laurén tillträder sin tjänst.

Delårsrapport finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information kontakta:

Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01