Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Johannisbergs ungdomshem växer

Nu har vi tagit det första spadtaget vid Johannisbergs ungdomshem i Kalix, som byggs ut och blir dubbelt så stort.

Verksamheten utökas från tre till fem avdelningar och från nuvarande 18 till 32 platser. När utbyggnaden är klar våren 2020 kommer uppemot 35 personer nyanställas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som driver ungdomshemmet.

– Utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg är mycket viktig för hela SiS expansion. Satsningen på Kalix visar också att staten satsar i hela landet. Nu ser vi verkligen fram emot att arbetet sätter igång, säger Jan-Erik Josefsson, tf. generaldirektör för SiS.

Stor efterfrågan på platser i hela landet

Anledningen till utbyggnaden är det ökade trycket på platser hos SiS som expanderar på flera håll i Sverige. Efterfrågan på platser beror bland annat på en växande befolkning och flyktingvågen 2015.

– Sedan 2015 har det varit ungefär en veckas väntetid på att få en akutplats på våra ungdomshem, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av två avdelningar, två skolbyggnader, en för teoretiska ämnen och en för praktiska ämnen, samt ny utemiljö med rekreationsområden. De nya byggnaderna blir ljusare, inbjudande och mer öppna lokaler för ungdomarna att gå till – en både bildlig och bokstavlig väg framåt i livet.

– Jag är stolt över att Specialfastigheter tillsammans med SiS här skapar en fin och hållbar miljö för våra ungdomar så att de får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas i livet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.