Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Stenmur från 1800-talet renoveras på anstalten Hinseberg

Det krävs både tålamod och fingertoppskänsla när den gamla stenmuren renoveras på kvinnoanstalten Hinseberg. Stenarna monteras ner och sätts sedan tillbaka sten för sten.

Hinsebergsanstalten har sitt ursprung som medeltida storgods och har en vacker utsikt över sjön Väringen och orten Frövi. Området är av riksintresse och vissa byggnader i området är märkta kulturhistoriska. Herrgårdsbyggnaden som dagligdags kallas för ”Slottet” är byggt 1803-1804. Intill ”Slottet” uppfördes vid samma tid den stenmur med kulturhistoriskt värde som nu renoveras.

Det är inte första gången muren rustas upp – någon gång under årens lopp har stenmuren renoverats med bruk i stenfogarna. Den renoveringen har bidragit till att den naturliga dräneringen stoppats och vatten har blivit kvar innanför stenarna. Vid stenmurar är det också ofta stort marktryck och tillsammans med frostspänningar har stenar i muren rört sig. Flera stenar har därför skjutits ut och skapat risk för ras.

Det krävs tålamod, precision och känsla när stenmuren renoveras

För att kunna renovera stenmuren på lämpligt tillvägagångsätt har en dialog förts med Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen. Därefter har ett förenklat rivningslovs lämnats in, där vi fått okej på att renovera efter angiven arbetsbeskrivning.

Arbetet med renovering av stenmuren är tålamodskrävande – stenmuren plockas ner, stenar friläggs och därefter återmonteras. Sten för sten, med dräneringskil på baksidan av muren, sätts de sedan tillbaka. Det krävs fingertoppskänsla av grävmaskinisten och hantverkare som har blick för hur stenarna ska läggas.

Renoveringen påbörjades i mitten av maj och beräknas vara färdig i slutet på oktober 2022.

Stenmur innan renovering

Stenmuren innan renovering