Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Första spadtaget för utbyggnad av anstalten Sagsjön

Igår togs ett symboliskt första spadtag vid kvinnoanstalten Sagsjön utanför Göteborg, som nu ska byggas ut från 35 till 77 platser.

Dagens anstaltsbyggnader ska rivas, och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras inom det befintliga anstaltsområdet och certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Redan innan spadtaget har en del förberedande arbeten startat på området, och evakueringslokaler är också ordnade under byggnationstiden. Kriminalvården fortsätter att bedriva en stor del av sin verksamhet under byggtiden. Planerad inflyttning i de nya byggnaderna är 1 januari 2024.

På grund av rådande pandemiläge fick enbart en mycket begränsad skara delta vid dagens spadtag, men på plats – och med händerna på spaden – fanns i alla fall Kriminalvårdens GD Martin Holmgren, Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg och Serneke Groups tf vd Michael Berglin.

– Äntligen! Det känns extra roligt att få ta detta spadtag då det under åren funnits åtskilliga byggplaner som sedan aldrig blivit verklighet. Men nu utvecklar och expanderar vi tillsammans med kund och entreprenör fastigheten Sagsjön till en modern och säker anstalt som ska vara långsiktigt hållbar och stödja Kriminalvårdens viktiga arbete, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Anstalten Sagsjön kommer precis som idag att ha både säkerhetsklass 2 och 3, där klass 2 är den högsta för kvinnor. Det blir 44 platser i klass 2 och 33 platser i klass 3. Ett tiotal nya kriminalvårdare väntas behöva rekryteras när verksamheten växer vid Sagsjön.