Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

300 ton lägre koldioxidutsläpp efter byte till biogas

Vid två av våra fastigheter, kriminalvårdsanstalten Tygelsjö och MSB:s anläggning vid Revinge, har vi tidigare använt bland annat naturgas för uppvärmning. För att fasa ut fossila bränslen och minska våra utsläpp har vi sedan april i år bytt ut naturgasen mot biogas.

Under 2016 användes sammanlagt 1890 MWh naturgas på de två anläggningarna. Det motsvarar cirka 300 ton koldioxid eller cirka 4,7 procent av Specialfastigheters totala koldioxidutsläpp (under hela förra året släppte vi ut cirka 6410 ton).

Koldioxidekvivalenten (ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till förmågan att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning) för biogas är 0, vilket därmed ger en minskning av utsläppen vid de två anläggningarna med 300 ton koldioxid per år.