Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Kraftigt höjt NKI (nöjdkundindex)

Specialfastigheter genomför med jämna mellanrum nöjd-kund-undersökningar för att se hur vår service till kunderna fungerar och vad som kan förbättras. I den senaste mätningen ökar index rejält, från 65 till 73 – en siffra som ligger långt över branschsnittet.

NKI mäter hur nöjda kunderna är med den service de får av vår fastighetsorganisation. I denna ingår kunddialog, skötsel och underhåll, kundvård, säkerhetsarbete, serviceanmälan och hållbarhetsarbete. Specialfastigheter får ett högt resultat inom samtliga områden, men allra bäst – index 82 – får vi för kundvård och personlig service. Våra drifttekniker och tekniska förvaltare gör ett fantastiskt arbete och förtjänar att lyftas fram – deras index ligger på 87 respektive 86. Även serviceanmälan och vårt säkerhetsarbete får höga index, 75.

- Det är kanonsiffror och ett mycket gott betyg på att vår fastighetsorganisation gör ett strålande jobb ute hos kunderna, säger förvaltningsutvecklare Bo Gelin som ansvarar för NKI-undersökningen.

Nästa steg är att medarbetarna på våra olika fastighetsområden presenterar resultaten för kunderna och diskuterar vad som kan göras för att vi ska förbättra vårt arbete ytterligare och öka kundnöjdheten.