Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vi publicerar vår årsredovisning för 2016

Från och med idag finns Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning tillgänglig här på vår webbplats.

Årets resultat ökade till 1 638 (1 178) Mkr, till stor del på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. I övrigt är verksamheten mycket stabil och siffrorna pekar fortsatt åt rätt håll.

Vd Åsa Hedenberg kommenterar året och verksamheten i sitt vd-ord:

– För Specialfastigheter var 2016 ett stabilt år, då vi i ännu högre grad än tidigare tydlig-gjorde hur vi skapar värde och för vem. Vi riktar oss nu uteslutande mot kunder med krav på säkerhet i någon form, och vi har därför valt att kalla den nisch vi verkar inom för säkerhetsfastigheter. Det är en spännande tid vi befinner oss i, med omvälvande samhällsutveckling präglad av nya affärsmodeller, digitalisering och snabb teknisk utveckling. En tid fylld av möjligheter men också utmaningar, inte minst inom säkerhet.

Årsredovisningen finns att ladda ned här och trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.