Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Praoprojekt för att locka framtidens medarbetare

Sedan tre år tillbaka medverkar Specialfastigheter tillsammans med ett antal andra fastighetsbolag i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever.

Prao på högstadiet är obligatoriskt sedan 1 juli i år vilket gör att behovet hos skolorna att hitta praoplatser är större än någonsin. I hela landet handlar det om närmare 225 000 elever som går i årskurs 8 och årskurs 9. Här vill fastighetsbranschen vara med och bidra, och förhoppningen är att den här informationssatsningen kommer öka intresset och engagemanget inom branschen.

– Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och hur vi klarar generationsskiftet är en avgörande fråga för vår branschs framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och här gäller det att jobba långsiktigt. Därför tyckte vi att prao är en bra väg att nå framtidens arbetskraft, säger Mona Finnström, vd på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Fler fastighetsbolag behöver få upp ögonen för prao

Som ett led i projektet har Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Fastigo tagit fram en film för att belysa nyttan med prao. Filmen, som riktar sig till både elever och till företag, kommer att spridas till skolor och företag inom fastighetsbranschen i Stockholmsområdet. Därutöver genomförs ett särskilt utskick till fastighetsbolag i hela landet. Förhoppningen är att detta ska göra att fler fastighetsbolag får upp ögonen för prao, samtidigt som fler skolor ser nyttan i att kontakta företag inom fastighetssektorn.

– Med filmen vill vi visa att både elever och fastighetsbolag har mycket att vinna på prao. Vi hjälper skolan och eleverna med praoplatser, samtidigt som vi visar upp vad arbete inom branschen innebär och vilka möjligheter som finns. Vem vet, någon av dessa skolelever kanske blir en framtida medarbetare på ett företag inom fastighetsbranschen, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Praoprojektet har primärt inneburit ett samarbete med Rinkebyskolan som har pågått i tre år. Konkret har det bestått i att elever från årskurs 8 under en veckas tid har praoat hos ett antal fastighetsbolag i Stockholm, däribland Specialfastigheter.