Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Reservkraft säkrar samhällsviktig verksamhet

I stort sett hela samhället är beroende av el, men för några av våra kunder med samhällsviktig verksamhet blir ett elbortfall mycket snabbt kritiskt. Samtidigt är brist på el, bland annat till följd av för låg överföringskapacitet, något vi måste räkna med framöver. Specialfastigheter har sedan länge arbetat med reservkraft för att säkra kundernas elförsörjning.

Ökad elektrifiering i samhället, nedläggning av kraftproduktion i södra Sverige och kapacitetsbrist i stamnätet för att transportera el från norr innebär att lokal elbrist då och då kan inträffa under det kommande decenniet. Kapacitetsbristen i elöverföringen är ett reellt problem för fastighetsägare. I vissa fastighetsutvecklingsprojekt behöver vi som fastighetsägare ta ställning till om ny- eller utbyggnader verkligen kan genomföras då det är oklart om den nya fastigheten kan försörjas med el. Det är förstås väldigt olyckligt om våra kunder inte kan få de lokaler som deras viktiga verksamheter behöver.

Som fastighetsägare är reservkraft en viktig del i vårt erbjudande för att säkra våra kunders beredskap att klara strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. För vår elhandläggare Mats Abrahamsson är reservkraft ett dagligt inslag i arbetet och vi ställde därför några frågor till honom om detta.

Vad är reservkraft och hur fungerar den?

– Reservkraft är ett reservsystem för elkraftsförsörjning som automatiskt startar upp vid strömavbrott. En nätvakt känner av om elen faller bort och ger då en startsignal till reservkraftaggregatet. Efter 15–20 sekunder är reservkraften igång.

Vilket slags kunder bör överväga reservkraft?

– I stort sett alla med samhällsviktiga verksamheter bör överväga att ha reservkraft. På Specialfastigheter märker vi av ett ökat intresse för att diskutera och säkra kontinuerlig eltillgång, och en förklaring till det är nog att kapacitetsbristen för överföring av el i näten debatteras flitigt.

Kan man vara säker på att reservkraften fungerar den dag då den verkligen behövs?

– Ja, på Specialfastigheter testkör vi kontinuerligt reservkraften för att säkerställa att den fungerar. Det är då vi kan kontrollera att elanslutna objekt och annan utrustning är prioriterad på rätt sätt. Vid dessa tillfällen är också våra medarbetare inom driften med, och de får även utbildning i hur hela reservkraftsanläggningen fungerar, avslutar Mats Abrahamsson.