Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Naturvärdesinventeringar hjälper oss att främja den biologiska mångfalden

Naturvärdesinventering

På de av våra fastigheter som är större än 10 hektar genomför vi naturvärdesinventeringar – genom att förstå förutsättningarna för den mark vi äger kan vi ta aktiva beslut för att värna om den biologiska mångfalden.

Under inventeringen dokumenteras naturvärden, till exempel ovanliga och skyddsvärda arter och naturmiljöer. Samtidigt mäts och klassas den skog vi äger på våra marker. Efter inventeringen får vi en naturvårdsplan för skog och mark, med bland annat förslag på åtgärder som främjar den biologiska mångfalden.

Men hur går en naturvärdesinventering till rent praktiskt?

Vi följde med när det var dags att inventera markerna runt våra fastigheter på Folåsa, strax utanför Linköping. Se filmen och häng med du med!